Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Veel gestelde vragen

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Subsidies kunnen aangevraagd worden voor initiatieven, interventies of instrumenten die door ervaringsdeskundigen worden geleid en ten goede komen van ggz-patiënten. Ook voor het inzetten van ervaringsdeskundigen bij opleidingen voor professionals kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leiden van een (herstel)groep, het opzetten van een (digitaal) platform, het inzetten van een ervaringsdeskundige bij de opleiding tot hulpverlener of het geven van voorlichting binnen een ggz-instelling.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Uw subsidieaanvraag moet ingediend worden in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet. In ProjectNet vult u enkele basisgegevens in, zoals titel van uw project, de projectgroep leden, een samenvatting en een aantal aandachtsgebieden van uw project (zie handleiding).

Daarnaast voegt u verplicht 3 bijlagen (in PDF) toe:

  • aanvraagformulier (max. 2 A4, Arial, lettergrootte 10 pt). Het aanvraagformulier vindt u als bijlage (A) aan deze subsidieoproep
  • begroting volgens format (zie bijlage B). Meer informatie over de voorwaarden en financiën vindt u op de website van ZonMw
  • indien van toepassing het CV van de ervaringsdeskundige

Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen.

Het aanvraagformulier bestaat uit een aantal invulvelden waarin u beschrijft:

  • welke activiteiten u gaat ondernemen
  • met welke organisatie u samenwerkt (werkt u samen met zorgprofessionals?)
  • op welke doelgroep uw activiteiten zijn gericht
  • welke relevante (werk)ervaring de ervaringsdeskundige heeft in het begeleiden en/of ondersteunen van (ex-) ggz-patiënten (u mag een CV toevoegen als extra bijlage aan de subsidieaanvraag)
  • hoeveel financiering u hiervoor nodig heeft (inclusief onderbouwing)
  • of de activiteiten ook na (tijdelijke) subsidie van ZonMw worden voortgezet (hoe organiseert u dit?)

Sluitingsdatum voor het indienen is vrijdag 15 februari 2019, om 14.00 uur. ProjectNet is een digitaal systeem. Na 14.00 uur sluit het systeem en is het niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Het betreft dus een zeer absolute deadline. Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt, moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe gebruiker'.

Wilt u meer weten over de subsidie en het aanvragen van subsidie? Kom dan op 21 januari 2019 naar de informatiebijeenkomst in Utrecht. ZonMw licht daar de subsidiemogelijkheid toe en PGOsupport geeft de training ‘Projectaanvraag schrijven voor ervaringsdeskundigen’. Deelname is kosteloos.

Waarom moet er worden samengewerkt met een instelling?

De subsidie moet aangevraagd worden door een rechtspersoon. Deze rechtspersoon (bijvoorbeeld een gemeente, een instelling of een stichting) kan ook ondersteunen bij het organisatorische en/of administratieve aspect. De hoofdaanvrager (die in dienst is bij de rechtspersoon) is verantwoordelijk voor de inzet van de ervaringsdeskundige, het management en de financiële administratie.

Hoe kom ik in contact met een ggz-instelling of gemeente?

Werkt u nog niet bij een ggz-instelling of gemeente en wilt u hulp bij het leggen van het eerste contact? Neem dan contact met ons op. Wij brengen u graag in contact met andere ervaringsdeskundigen of organisaties die u verder kunnen helpen. Bekijk ook eens de MIND atlas. Deze atlas biedt een overzicht van instellingen en organisaties in Nederland waar u mogelijk mee samen kunt werken.

Wat als ik de deadline van 15 februari (14.00 uur) niet haal?

Mogelijk wordt deze subsidieoproep nog een keer herhaald, maar dat is helaas nog niet zeker.

Heeft u andere vragen?

Neem contact met ons op via 070 349 50 93 of avg@zonmw.nl. Wij helpen u graag verder.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Portretfoto Laura Pruyn

Laura Pruyn

Programmamanager

+31 70 349 50 93
avg@zonmw.nl
Portretfoto Freya Jonkhart

Freya Jonkhart

Programmasecretaris

+31 70 349 54 56
avg@zonmw.nl
Martien de Bruyne

Martien de Bruyne

Coördinerend secretaresse

+31 70 349 54 70
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website