Onderzoeksresultaten ‘Verkenning inzet ervaringdeskundigen’

De resultaten zijn bekend van het onderzoek ‘Verkenning inzet ervaringsdeskundigen’. De inzet van ervaringsdeskundigen werd onderzocht in 300 ZonMw-projecten over verward gedrag en in 36 projecten voor en door ervaringsdeskundigen.

Bekijk de bevindingen

Bottom-up praktijkkennis uit projecten

Begin 2019 voerde ZonMw een subsidieronde 'Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen' uit. Deze ronde kwam voort uit de behoefte van ervaringsdeskundigen om zelfstandig projecten op te zetten. Ervaringsdeskundigen konden subsidie aanvragen voor projecten waarin op kleine schaal in de gemeente, buurt of instelling projectmatig begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan (ex-)ggz-patiënten.

39 projecten zijn inmiddels gestart. 

Deze projecten leveren ‘bottom-up’ brede praktijkkennis op voor een nog op te starten overkoepelende verkenning naar ervaringskennis, collectieve ervaringskennis, taken en domeinen van de ervaringswerker.

Meer informatie

Participatie: ZonMw zet zich ook buiten ggz in voor ervaringsdeskundigen en cliënten. Meer informatie hierover is te vinden onder het beleidsspeerpunt 'Participatie'.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website