Praktijkonderzoek

Psychische aandoeningen hebben een groot effect op mens en maatschappij. Er is echter weinig kennis over hoe je mensen met psychische problemen het beste kunt ondersteunen bij hun persoonlijk herstel en (re-)integratie in de samenleving. Ook is er nog te weinig aandacht voor man/vrouwverschillen bij herstelondersteunende zorg. Daarom financieren het Onderzoeksprogramma GGz en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid samen 7 praktijkprojecten naar persoonlijk en maatschappelijk herstel van psychische problemen. 

Ontwikkeling en implementatie van interventies

Vanuit het Actieprogramma Verward Gedrag worden 8 projecten gefinancierd gericht op de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. De projecten dragen bij aan het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen van mensen met verward gedrag om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer.

Jonge mensen met autisme en psychose

Mensen met autisme en psychotische stoornissen ervaren vaak ernstige beperkingen in maatschappelijk functioneren. Met financiering uit het NWO-onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ gaan 4 onderzoeksteams aan de slag om samen met betrokkenen te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn en of de behandelingen werken.
> bekijk de 4 onderzoeksprojecten

Generieke module Herstelondersteuning

Psychische aandoeningen hebben invloed op de identiteit, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een persoon. Doorgaans hebben ze ingrijpende gevolgen voor de sociale relaties en rollen van mensen. Herstel van een psychische aandoening is dus niet alleen verbonden met vermindering van ziekteverschijnselen, maar ook met herstel van identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen en met herstel van sociale relaties en rollen. Over de ondersteuning van dát herstel gaat de generieke module Herstelondersteuning (netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz).

 
  

Contact

Portretfoto Laura Pruyn

Laura Pruyn

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 50 93
E-mailadresavg@zonmw.nl
Freya Jonkhart

Freya Jonkhart

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 54 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Tamara Adonis

Tamara Adonis

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 50 99
E-mailadresggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website