Ontwikkeling en implementatie van interventies

Vanuit het Actieprogramma Verward Gedrag worden 8 projecten gefinancierd gericht op de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. De projecten dragen bij aan het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen van mensen met verward gedrag om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer.

Praktijkonderzoek

Psychische aandoeningen hebben een groot effect op mens en maatschappij. Er is echter weinig kennis over hoe je mensen met psychische problemen het beste kunt ondersteunen bij hun persoonlijk herstel en (re-)integratie in de samenleving. Ook is er nog te weinig aandacht voor man/vrouwverschillen bij herstelondersteunende zorg. Daarom financieren het Onderzoeksprogramma GGz en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid samen 7 praktijkprojecten naar persoonlijk en maatschappelijk herstel van psychische problemen. 

Jonge mensen met autisme en psychose

Mensen met autisme en psychotische stoornissen ervaren vaak ernstige beperkingen in maatschappelijk functioneren. Met financiering uit het NWO-onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ gaan 4 onderzoeksteams aan de slag om samen met betrokkenen te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn en of de behandelingen werken.
> bekijk de 4 onderzoeksprojecten

Generieke module Herstelondersteuning

Psychische aandoeningen hebben invloed op de identiteit, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een persoon. Doorgaans hebben ze ingrijpende gevolgen voor de sociale relaties en rollen van mensen. Herstel van een psychische aandoening is dus niet alleen verbonden met vermindering van ziekteverschijnselen, maar ook met herstel van identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen en met herstel van sociale relaties en rollen. Over de ondersteuning van dát herstel gaat de generieke module Herstelondersteuning (netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz).

 
  

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Contact

Tamara Adonis

Tamara Adonis

Programmamanager

+31 70 349 50 99
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website