Het Actieprogramma Grip op Onbegrip start in oktober 2021 en heeft daarom nog geen kennis opgeleverd. Wél heeft de voorloper van dit programma, het Actieprogramma Verward Gedrag, resultaten opgeleverd, die we hieronder tonen.

Kennis voor de praktijk

Meldpunten voor onbegrepen of zorgwekkend gedrag

Hoe zet je een goed meldpunt op voor burgers die willen bellen als zij zich zorgen maken over iemand?

Wijk-GGD'er

Een wijkfunctionaris die de domeinen veiligheid en zorg verbindt waardoor maatwerk mogelijk wordt.

Lees meer

Ketenveldnorm Levensloopfunctie

Integrale samenwerking leidt tot winst voor cliënt én maatschappij

Lees 3 interviews hierover

Kennis door evaluatie

Het Actieprogramma Verward Gedrag wordt geëvalueerd. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in welke goede ontwikkelingen in de regio’s tot stand zijn gekomen en in hoeverre deze ontwikkelingen zijn geborgd en verspreid.

Lees meer

Beweging in kwetsbaarheid

Met 6 online talkshows, podcasts en publicaties zijn de resultaten van de afgelopen 4 jaar Actieprogramma Verward Gedrag in het kader geplaatst van het veld waarin deze projecten hun impact hadden.

Ga naar beweginginwketsbaarheid.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website