Er wordt niet gekeken of cliënten passen bij bestaande behandelingen maar welke mogelijkheden er zijn voor individuele cliënten. Hiermee wordt zo mogelijk over- en onderbehandeling voorkomen en is de verwachting dat ook beter ingespeeld kan worden op de behandelmogelijkheden voor (chronische) cliënten.

Het Onderzoeksprogramma GGz financiert diverse projecten op het gebied van gepersonaliseerde zorg. Binnen dit thema worden 3 lijnen onderscheiden:

  1. Context van de cliënt 
    Projecten gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, de regierol van de cliënt en op het verbeteren van de behandelrelatie. 
  2. Verklarende mechanismes
    Exploratieve projecten die zoeken naar verklarende mechanismen van interventies, projecten die gaan over nieuwe mechanismen en identificatie van bio- en sociomarkers.
  3. Effectiviteit van interventies
    Projecten die nieuwe interventies op (kosten)effectiviteit onderzoeken of kan onderzoek worden uitgevoerd in de context van de organisatiestructuur van de GGz. Het gaat hierbij niet om projecten die gaan over universele preventiestrategieën, over gebruik van geneesmiddelen of over doelmatigheidsonderzoek bij al bestaande interventies (voor de 2 laatstgenoemde onderwerpen kunt u terecht bij de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en Doelmatigheidsonderzoek en de bijbehorende subsidierondes).

> Bekijk de planning van de subsidierondes van het Onderzoekprogramma GGz 

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website