ZonMw tijdlijn Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Geestelijke gezondheid nl-nl Thu, 06 Oct 2022 15:56:36 +0200 Thu, 06 Oct 2022 15:56:36 +0200 TYPO3 news-9018 Fri, 30 Sep 2022 17:02:17 +0200 E-magazine Versterking aanpak eenzaamheid gepubliceerd https://publicaties.zonmw.nl/e-magazine-versterking-aanpak-eenzaamheid/ Wat heeft het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid tot nu toe opgeleverd en voor welke uitdagingen staan we als het gaat om het duurzaam verminderen van eenzaamheid in de samenleving? In het kader van de Week tegen Eenzaamheid publiceren wij het e-magazine Versterking aanpak eenzaamheid, waarin deskundigen vanuit diverse perspectieven antwoord geven op deze vragen. Ook delen we handige tips en tools om ook zelf mee aan de slag te gaan. news-8971 Thu, 29 Sep 2022 06:00:00 +0200 Gevolgen van coronamaatregelen voor mensen met psychiatrische aandoeningen https://publicaties.zonmw.nl/gevolgen-van-covid-19-op-zorguitkomsten-voor-non-covid-19-patienten/gevolgen-van-coronamaatregelen-voor-mensen-met-psychiatrische-aandoeningen/ Wat waren de gevolgen van coronamaatregelen, zoals lockdown en thuisisolatie, voor kinderen, jongeren en volwassenen met langdurige psychiatrische aandoeningen? Janneke Zinkstok vertelt hoe ze dat in het project COFIT-Psy onderzoeken. Daarnaast werken ze ook aan praktische oplossingen. Zoals een visuele gesprekshulp die patiënten en zorgverleners kan helpen om een gesprek te voeren over leefstijl. news-9009 Wed, 28 Sep 2022 11:21:34 +0200 Nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-initiatieven-gericht-op-kennisbenutting-voor-passende-zorg-in-de-praktijk/ Recent zijn 6 subsidierondes van bestaande programma’s met extra middelen van het ministerie van VWS uitgebreid. Dit om meer impact te kunnen maken met bestaande kennis en innovaties gericht op passende zorg in de praktijk. ‘Veel van onze programma’s hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de nieuwe initiatieven coördineert. Met kennis en innovaties bijdragen aan passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Ook ZonMw draagt vanuit haar 3 kerntaken - signaleren, programmeren en impact versterken - bij aan het realiseren van passende zorg.  

Implementatie van kennis en innovaties uit lopende programma’s

In het coalitieakkoord staat passende zorg centraal en zijn middelen gereserveerd om passende zorg verder te stimuleren. Met de extra middelen voor 2022 werd het mogelijk initiatieven te bundelen en een aantal subsidierondes uit bestaande programma’s uit te breiden. Het gaat om de volgende rondes: Implementatie science practitioner Fellowships, Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg, Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz, Implementatie – en opschalingscoaching ronde 8 en Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact.

Een integrale benadering en bundeling van initiatieven is belangrijk

‘Veel bestaande programma’s van ZonMw hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de initiatieven binnen ZonMw coördineert. ‘Een integrale benadering is belangrijk voor passende zorg. Door de uitbreiding van middelen konden we initiatieven bundelen vanuit verschillende programma’s. Dat heeft geleid tot een gezamenlijke subsidieronde voor implementatieprojecten. Binnen ZonMw hebben we gekeken hoe we snel een stimulans konden geven aan passende zorg. Deze 6 rondes zijn vooral gericht op daadwerkelijke implementatie van kennis en innovaties in de praktijk. Nieuw is ook dat ZonMw-brede subsidieoproepen zijn uitgezet zoals de Implementatie science practitioner Fellowships, waarbij we 48 implementatiespecialisten kunnen opleiden vanuit diverse vakgebieden.’

De 6 subsidierondes gericht op kennisbenutting in de praktijk

De 6 subsidieoproepen zijn allemaal in de periode mei tot september opengesteld. De meeste oproepen zijn inmiddels al gesloten en de eerste projecten starten in december 2022.
Hieronder meer informatie over de 6 oproepen:

Implementatie science practitioner Fellowships

In deze Fellowships ronde is persoonsgebonden subsidie beschikbaar voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Vanuit 7 verschillende ZonMw-programma’s is subsidie beschikbaar en aangevuld met de extra middelen: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, en Zwangerschap en Geboorte. Deadline voor aanvragen is 4 oktober 2022, 14.00 uur.

Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

Deze subsidieronde richt zich op afgeronde ZonMw-projecten met mooie resultaten vanuit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen en Translationeel Onderzoek door met een implementatieproject de toepassing van resultaten te bevorderen en daarmee bij te dragen aan passende zorg in de praktijk. Actieprogramma Grip op Onbegrip heeft ook subsidie voor nieuwe, losstaande, implementatieprojecten. Aanvragen is niet meer mogelijk. De besluitbrieven worden in december 2022 verstuurd.

Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met de Regio-impuls kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV) inzetten op initiatieven die de gezondheid van individuele burgers bevorderen. Met de duurzame doorontwikkeling van deze bestaande regionale DSV’s kunnen zij werken aan passende zorg voor iedereen. Aanvragen is niet meer mogelijk. In december 2022 worden de besluitbrieven verstuurd.

Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz

In deze ggz ronde is subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Om daarmee de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz. Aanvragen is niet meer mogelijk. In december 2022 worden de besluitbrieven verstuurd.

Implementatie – en opschalingscoaching (IOC)

Met IOC subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg. Aanvragen is niet meer mogelijk. De besluitbrieven worden uiterlijk in november verstuurd en projecten starten nog dit jaar.

Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact

De resultaten van de 10 lopende projecten Leefstijlgeneeskunde moeten bijdragen aan beter inzicht in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke (chronische) ziekten/aandoeningen en bij welke patiënten leefstijlgeneeskunde succesvol kan zijn (en onder welke voorwaarden). Met subsidie uit deze aanvullende oproep kan implementatieonderzoek worden gedaan dat moet bijdragen aan een betere onderbouwing voor de keuze van een implementatiestrategie en toepassing daarvan in de specifieke context. Aanvragen kan alleen op uitnodiging, met als deadline 13 december 2022, 14.00 uur.

Meer informatie

De subsidieoproepen

Ook interessant?

Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op Passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning

Op de hoogte blijven?

We zijn bezig met het ontwikkelen van meer activiteiten gericht op het met kennis stimuleren van passende zorg in de praktijk. En we gaan hier actief over communiceren. Benieuwd? Abonneer je op een of meer van onze nieuwsbrieven en/of volg ons op een of meer van onze LinkedIn pagina’s: ZonMw corporate, Geestelijke gezondheid (ggz), Geneesmiddelen, Jeugd, Kennis over leven met een ziekte of beperking, Medisch onderzoek, Preventie, Sport & bewegen.

]]>
news-9006 Tue, 27 Sep 2022 13:51:24 +0200 Webinar over COVID-19 en mentale gezondheid https://www.neuron-eranet.eu/news-publications/events/online-webinar-on-covid-19-mental-health-21-october-2022/ Op vrijdag 21 oktober 2022 organiseert het Europese netwerk ERA-Net NEURON een webinar over 'The triple threat of COVID-19 to global mental health'. Dr. Livia De Picker gaat vertellen over haar onderzoek naar de invloed van de pandemie op onze mentale gezondheid en hoe we ons in de toekomst beter kunnen voorbereiden uitval door mentale gezondheid. news-9001 Tue, 27 Sep 2022 08:16:41 +0200 Nieuw: AKWA-GGZ keuzehulp voor drugs, eetstoornissen en SOLK/ALK https://akwaggz.nl/nieuw-keuzehulp-voor-drugs-eetstoornissen-en-solk-alk/ Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn Drugs (niet-opioïden) en de zorgstandaarden Opiaatverslaving, Eetstoornissen en SOLK zijn keuzehulpen ontwikkeld. Aan de hand van korte vragen volgt een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de zorgstandaard en afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt. news-8910 Wed, 21 Sep 2022 09:00:00 +0200 Jet Bussemaker nieuwe voorzitter programmacommissie Onderzoeksprogramma Dementie https://publicaties.zonmw.nl/jet-bussemaker-nieuwe-voorzitter-programmacommissie-onderzoeksprogramma-dementie/ Het Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) van ZonMw zal 10 jaar lang een enorme impuls geven aan onderzoek naar dementie. Professor Jet Bussemaker is de nieuwe voorzitter van de programmacommissie, die verantwoordelijk is voor het behalen van de programmadoelen. ‘Over 10 jaar is er meer kennis over oorzaken, behandeling en preventie van dementie.’ news-8979 Fri, 16 Sep 2022 12:27:13 +0200 Verborgen oorzaken van gezondheidsproblemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verborgen-oorzaken-van-gezondheidsproblemen/ Armoede. Racisme. Discriminatie. Genderongelijkheid. Schulden. Volgens laagbetaalde zorgverleners in de ouderenzorg zijn dit belangrijke, vaak verzwegen oorzaken van hun gezondheidsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep ethiek en recht van het Amsterdam UMC. Lees verder over het onderzoek en beluister de verhalen van zorgverleners.

]]>
news-8976 Thu, 15 Sep 2022 08:00:00 +0200 Aandacht voor gender en sekse in onderzoek blijft nodig https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aandacht-voor-gender-en-sekse-in-onderzoek-blijft-nodig/ Het belang van aandacht voor sekse en gender in (gezondheids)onderzoek is afgelopen week weer extra onder de aandacht gebracht. De stichting Voices for Women bood minister Kuipers (VWS) op 12 september een petitie aan waarin meer dan 41000 (ervaringsdeskundige) vrouwen pleiten voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. ZonMw onderstreept het belang van meer aandacht voor sekse en gender in (gezondheids)onderzoek. Kennis over man-vrouwverschillen in gezondheidsonderzoek

ZonMw startte in 2016 met het 4-jarige kennisprogramma Gender en Gezondheid, waarin onderzoek is gedaan naar man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg. Op 12 thema’s is in 66 projecten gewerkt aan meer kennis over biologische en sociaal-cultureel bepaalde verschillen tussen vrouwen en mannen die invloed hebben op het ontstaan, het beloop of de preventie en behandeling van ziektes. Een belangrijke eerste stap. ZonMw signaleert echter dat meer onderzoek nodig is.

Aandacht voor sekse en gender in andere ZonMw-projecten

Met de Taakopdracht Gender en Gezondheid wordt er nu vanuit ZonMw ingezet om dit thema onder de aandacht te brengen in alle programma’s van ZonMw. Zo worden de onderzoekers die via ZonMw een subsidie ontvangen voor onderzoek gestimuleerd om in hun onderzoek aandacht te hebben voor gender en sekse. Zo krijgen ze bijvoorbeeldhandvatten om sekse en genderverschillen in hun onderzoek te incorporeren. Inmiddels is ook een succesvolle summer course aan het Erasmus MC opgezet, waarin jonge onderzoekers leren hoe ze aandacht voor gender en sekse in hun onderzoek kunnen incorporeren. ZonMw wil zo een beweging in gang zetten waardoor het steeds vanzelfsprekender wordt om aandacht te hebben voor sekse en gender in onderzoek.

Meer onderzoek nodig naar (onverklaarde) gezondheidsklachten vrouwen

Ook middels het platform Voices for Women wordt duidelijk dat kennis over man-vrouw verschillen in gezondheidszorg van belang is. Het is bedoeld voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten, en is opgezet door Mirjam Kaijer. Het doel van het platform is om de gezondheidszorg te verbeteren door meer aandacht te vragen voor sekse- en gendersensitieve zorg. ZonMw herkent het signaal dat door deze vrouwen wordt afgegeven. Daarom nemen wij onze onderzoekers, onze beoordelaars en onze eigen medewerkers mee in het belang van verbeterde aandacht voor sekse en gender in gezondheidsonderzoek. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om dit onderwerp ook op andere manieren onder de aandacht te brengen, zo geven we mensen om wie het gaat een stem via video’s en interviews. Om daarmee uiteindelijk de zorg voor vrouwen en mannen te verbeteren

Meer informatie

]]>
news-8960 Wed, 14 Sep 2022 10:00:00 +0200 Onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksprogramma-preventie-van-kansspelverslaving-van-start/ Vanuit het Verslavingspreventiefonds heeft de Kansspelautoriteit aan ZonMw de opdracht gegeven om kennis over de preventie en behandeling van kansspelverslaving te ontwikkelen en de benutting van deze kennis in de praktijk te stimuleren. Door middel van een onderzoeksprogramma wordt waardevol en onafhankelijk onderzoek naar kansspelverslaving en de preventie daarvan mogelijk gemaakt.
Het programma sluit aan op de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor kansspelen en het besluit vorig jaar om online kansspelen in Nederland te legaliseren. In nauwe samenwerking met onder meer de Kansspelautoriteit is het programma tot stand gekomen.

Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

Het onderzoeksprogramma ‘Preventie van Kansspelverslaving’ wil een bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek door nieuwe kennis te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren. Vooruitlopend op het onderzoeksprogramma heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese uitgevoerd en een onderzoeksagenda opgesteld, die heeft geleid tot de volgende doelstellingen voor het programma:

 • Verkrijgen van nieuwe kennis die bijdraagt aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving en gokproblematiek in den brede;
 • Versterken van de impact van kennis op de preventie- en behandelpraktijk;
 • Bevorderen van nationale en internationale samenwerking in het onderzoek naar kansspelverslaving.

Onderzoeksprojecten

Het programma gaat dit jaar nog van start en heeft een looptijd van 3 jaar (2022 – 2025). Binnen het programma zijn er twee open subsidierondes voorzien, waar onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend. In de projecten zullen onderzoekers gaan samenwerken met mensen uit de praktijk, waaronder ervaringsdeskundigen, beleid en onderwijs.

De eerste subsidieronde wordt begin 2023 verwacht. Daarbij streeft ZonMw naar een mix tussen kortdurende projecten die snel tot resultaat leiden en projecten die op langere termijn waardevolle kennis opleveren.

Verslavingspreventiefonds

In het Verslavingspreventiefonds werken de Kansspelautoriteit, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen in het kader van het voorkomen van kansspelverslaving. Onderzoek naar kansspelverslaving is een van de bestedingsdoelen van het fonds, waarbij ZonMw de opdrachtnemer is.

Meer informatie

]]>
news-8970 Wed, 14 Sep 2022 08:58:18 +0200 Subsidieregeling: versterken zeggenschap en veerkracht https://actieplanzeggenschap.nl/artikel/vws-publiceert-subsidieregeling-om-zeggenschap-en-veerkracht-in-de-zorg-te-versterken-dien-jij-ook-een-plan-in/?utm_source=linkedin&utm_term=showcasevv Verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders van zorgorganisaties uit verschillende werkvelden kunnen nu via het subsidieportaal van het ministerie van VWS € 50.000,- (niet meer en niet minder) aanvragen om zeggenschap of veerkracht in hun organisatie een flinke boost te geven. De aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 9 t/m 23 september 2022. news-8923 Tue, 30 Aug 2022 20:29:40 +0200 Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verkenning-naar-domeinoverstijgende-samenwerkingsverbanden-levert-waardevolle-inzichten-op/ ZonMw heeft een verkenning uitgevoerd naar regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) in de zorg en ondersteuning. Deze heeft waardevolle input opgeleverd voor de verdere doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s om te komen tot een transformatie van de huidige manier van organiseren van zorg, ondersteuning en welzijn. Transformatie van zorg

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’S) worden als een belangrijke hoeksteen gezien in het komen tot transformatie naar passende zorg. Transformatie die moet leiden tot het blijvend voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg en ondersteuning, doordat er blijvend andere vormen van samenwerken, financieren, monitoren, gegevens delen, etc. ontstaan. Het is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze. Samenwerken over domeinen heen is van belang om de toegankelijkheid, houdbaarheid en organiseerbaarheid van zorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s

Door het hele land werken er vele regionale DSV’s aan deze ambitie. Het is echter nog zoeken naar hoe tot een daadwerkelijke en duurzame transformatie te komen. Dat is één van de uitkomsten van de recent uitgevoerde verkenning naar bestaande regionale DSV’s. In de verkenning die ZonMw samen met Pluut&Partners heeft uitgevoerd is gekeken naar het definitievraagstuk, de kenmerken, kansen, uitdagingen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. De verkenning geeft input voor een strategie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van deze (regionale) DSV’s, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe subsidieregeling(en), als ook door het samenwerken van de landelijke organisaties die hen ondersteunen en het onderling delen van kennis.

Vervolg

Als vervolg op de verkenning zijn VWS en ZonMw in dialoog met o.a. Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, Health~Holland, HealthKIC, Pharos, NZa en RIVM over de grootste uitdaging: “Hoe te komen voorbij de fase van vrijblijvendheid naar echte transformatie”. Daarbij wordt gekeken naar welke ingrediënten nodig zijn om DSV’s te ondersteunen bij het zetten van de volgende stappen.

Meer informatie

 

]]>
news-8905 Tue, 23 Aug 2022 16:49:56 +0200 Informatiebijeenkomst Gender en preventie – aanvullend onderzoek bij bestaande projecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-gender-en-preventie-aanvullend-onderzoek-bij-bestaande-projecten/ Op maandag 22 augustus was er een online informatiebijeenkomst over de subsidieoproep Gender & preventie. De oproep is op uitnodiging en bedoeld voor projectleiders van bestaande projecten binnen andere subsidierondes op gebied van preventie die aanvullend onderzoek willen doen naar de aspecten gender en/of sekse. Presentaties en notulen

Tijdens de informatiebijeenkomst presenteerden twee experts op het gebied van sekse- en genderonderzoek over hoe je beide aspecten kunt integreren in onderzoek. Ook presenteerden we de procedurele kant van deze subsidieronde. Hieronder delen we de presentaties en de notelen.

presentatie van Dr. Irene van Valkengoed (Amsterdam UMC) en Dr. Paula M.C. Mommersteeg (Universiteit Tilburg)

presentatie over de procedure

notulen van de informatiebijeenkomst


Bedankt en succes

Bedankt voor jullie komst en input. We wensen degenen die een subsidieaanvraag willen indienen veel succes. Heb je naar aanleiding van de informatiebijeenkomst of de subsidieoproep nog vragen? Stuur een mail naar preventieinnovatie@zonmw.nl.

Meer informatie

]]>
news-8858 Thu, 28 Jul 2022 10:32:54 +0200 Het effect van esketamine vergeleken met ECT bij ernstige depressies https://nieuws.umcg.nl/w/studie-effect-esketamine-bij-ernstige-depressie 5 Nederlandse ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn een onderzoek gestart dat een alternatief kan bieden voor elektroconvulsieve therapie (ECT) bij de behandeling van ernstige depressie. Dit kan leiden tot grote verbetering voor patiënten. De doelmatigheidsstudie heeft een subsidie van € 3,2 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw ontvangen. De resultaten worden gebruikt om te bepalen of esketamine via de basisverzekering kan worden vergoed. news-8848 Tue, 26 Jul 2022 15:13:02 +0200 14 adviezen: zo bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie en creër je impact https://publicaties.zonmw.nl/hoe-bereik-je-kwetsbare-groepen-tijdens-een-pandemie/ Hoe bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie? En hoe zorg je dat de kennis uit onderzoek voor deze mensen ook daadwerkelijk terecht komt bij beleidsmakers en professionals? Projectleiders gingen hier met elkaar over in gesprek. Lees hier 14 adviezen over het bereiken van kwetsbare burgers tijdens een pandemie. news-8861 Tue, 26 Jul 2022 13:35:00 +0200 Onderzoek gaat impact bestuderen van gebruik van digitale media op ontwikkeling en kansengelijkheid van jeugd https://www.nwo.nl/nieuws/onderzoek-gaat-impact-bestuderen-van-gebruik-van-digitale-media-op-ontwikkeling-en NWO heeft een project toegekend binnen het NWA-programma ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’. Het programma heeft als doel om inzichten te ontwikkelen voor toekomstbestendige handelingsperspectieven voor (landelijk en/of regionaal/gemeentelijk) beleid en praktijk, om daarmee de kansen van digitalisering te kunnen benutten en/of negatieve impact te kunnen reduceren. news-8835 Thu, 21 Jul 2022 10:44:29 +0200 Tweede editie kennisagenda Zorg en Ondersteuning op de Juiste Plek verschenen https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/.uc/f69502c26010272266d00c6955d02e597ec208a39bd4a00/Kennisagenda%20JZOJP%202022.pdf Onlangs heeft het Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek – waarvan ZonMw het secretariaat voert – een geactualiseerde kennisagenda overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste kennisagenda bevatte concrete aanbevelingen om de kennis van en over de juiste zorg op de juiste plek uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk. In de tweede editie ligt de nadruk op inhoudelijke uitwerking van de aanbevelingen uit de eerste editie. news-8802 Mon, 18 Jul 2022 16:41:00 +0200 ‘Uiteindelijk willen we de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uiteindelijk-willen-we-de-beste-zorg-en-ondersteuning-voor-kwetsbare-burgers/ Samen werken, leren en verbeteren om de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Dat is waar de huidige subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip voor bedoeld zijn. ‘Er is namelijk geen blauwdruk voor een optimale samenwerking, omdat het per regio kan verschillen wat er nodig is,’ legt Eline Evelo uit. Zij is programmamanager en vertelt over de twee subsidieoproepen die zijn geopend om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Ofwel via een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag, dan wel via een samenwerkingsverband dat gericht is op is betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Ruimte voor aanpassing is nodig

Het evaluatieonderzoek over het Actieprogramma Verward Gedrag door ESHPM laat zien dat de problematiek rondom onbegrepen gedrag ingewikkeld in elkaar zit. ‘Het is echter wel degelijk mogelijk om beter te snappen waar een mogelijk oplossing kan liggen en hoe je die concreet kunt maken,’ legt Evelo uit. ‘Dat kan als partners die samenwerken genoeg tijd en ruimte krijgen om te leren en zich aan te passen. Van elkaar leren, een oplossing toetsen in de praktijk, evalueren. Het klinkt simpel, maar het zit vaak niet in de werkprocessen ingebed en er zijn extra middelen voor nodig om dat te kunnen doen.’ Middels de subsidies vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip, het vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag, hoopt ZonMw daartoe een goede aanzet te geven.

Samenwerkingsverbanden creëren binnen het zorg- veiligheids- en sociaal domein

De subsidieoproepen zijn gericht op het opzetten van een samenwerkingsverband voor ondersteuning en zorg rondom mensen met verward gedrag. Dat kan via een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. ‘De relevante partijen krijgen in zo’n spreekwoordelijke werkplaats de kans om hun samenwerking te optimaliseren,’ legt programmamanager Eline Evelo uit. ‘In zo’n kenniswerkplaats richten partijen zich op de bredere groep mensen met onbegrepen gedrag. Waar het zorg- en het sociaal domein bij elkaar komen.’ De samenwerkingsverbanden bedoeld in de subsidieoproep ‘Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken’ richten zich specifiek op de meer complexe casussen, waar zowel zorg als veiligheid een rol spelen.

Hoe breng je zo’n samenwerking tot stand?

Deze subsidieoproepen hebben al twee keer open gestaan. ‘Dat doen we vaak in ons programma, om uiteindelijk iedere regio de kans te geven op hun eigen tijd een subsidieaanvraag in te dienen.’ ‘Maar,’ zo verduidelijkt Evelo, ‘we merken dat het ingewikkeld is om tot een goede samenwerking te komen en een leer- en verbetercyclus met elkaar op te zetten. Vaak willen partijen graag, maar weten ze niet hoe ze het aan moeten pakken.’ Dan kiezen partijen er vaak voor om nog niet te beginnen en te wachten tot een volgende keer. ‘Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want het probleem speelt nú. We hebben daarom besloten partijen meer te helpen bij het opzetten van een samenwerking.’ Dit gebeurt samen met de ‘regioadviseurs Zorg & Veiligheid’ die in een regio de ketenpartners en gemeenten op dit gebied ondersteunen.  

Vragen over het indienen van subsidie?

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Dan denken wij graag met u mee over de mogelijkheden. U kunt ons telefonisch en per mail bereiken. Daarnaast staan de regio-adviseurs voor u klaar. ‘Ook sluiten wij van ZonMw graag aan bij een bijeenkomst of overleg in uw regio,’ aldus Evelo. ‘Op die manier kunnen we persoonlijk en vraaggericht de bedoeling van het programma en de subsidieoproepen uitleggen. Want uiteindelijk willen we allemaal de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.’

Contactgegevens: Mail ons via gripoponbegrip@zonmw.nl of bel naar +31 70 349 54 70

Meer informatie

]]>
news-8827 Mon, 18 Jul 2022 16:13:44 +0200 Het Nationale Psychose Congres https://kenniscentrumphrenos.nl/scholingsaanbod/het-nationale-psychose-congres-28-en-29-september-2022/ Op 28 en 29 september 2022 organiseert het kenniscentrum Phrenos het Nationale Psychose Congres. Dagvoorzitters Nynke Boonstra en Wim Veling, oud-commissielid en huidig commissielid van ons Onderzoeksprogramma GGZ, zullen u meenemen in de fenomenologie en de vele betekenissen van psychose. news-8774 Mon, 11 Jul 2022 06:00:00 +0200 Zorgmijding in de eerste lijn https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/richtlijn-vv-over-zorgmijding-samen-met-sociaal-werkers-en-huisartsen-ontwikkeld/ Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden komen in hun werk in aanraking met mensen die de professionele zorg mijden. Hierin is samenwerking met huisartsen en sociaal werkers essentieel. Lees hoe een multidisciplinaire werkgroep, met daarin verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, cliëntvertegenwoordigers, sociaal werkers en een huisarts, de richtlijn ‘Zorgmijding in de eerste lijn’ ontwikkelde. news-8803 Fri, 08 Jul 2022 23:22:26 +0200 Aan het werk met veerkracht in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aan-het-werk-met-veerkracht-in-de-wijk/ 40% van de Nederlanders krijgt tenminste één keer in hun leven te maken met mentale problemen die hun functioneren beperken en soms zelfs leiden tot een ontwricht leven, geeft het Trimbos-instituut aan. Tijdig opmerken van signalen die deze problemen aankondigen kan voorkomen dat iemands mentale problemen zorgen voor maatschappelijke uitval, zoals werkloosheid of overlast gevend gedrag. Met een subsidieoproep voor passende zorg gericht op veerkracht in de wijk, wil ZonMw bijdragen aan de preventie van mentale problemen. Voorkomen van maatschappelijke uitval

Deze subsidieronde richt zich op het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk. Maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek kan zo worden voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers worden vergroot. Hierbij is het de bedoeling dat er wordt voortgebouwd op bestaande samenwerking.

Type projecten

Binnen deze subsidiemogelijkheid kunnen projecten zich inschrijven die zich richten op bijvoorbeeld het ontwikkelen van tools op het gebied van mentale veerkracht, het implementeren van interventies op het gebied van leefstijl of het opzetten van mentale gezondheidscentra of herstelacademies. Deze voorbeelden zijn indicatief, ook ander type projecten komen in aanmerking mits goed onderbouwd.

Passende zorg: centraal thema in coalitieakkoord

Het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2021-2025 is ‘Passende zorg is de norm’. Deze subsidieoproep is onderdeel van een reeks van oproepen vanuit ZonMw die aanvullend gefinancierd worden met middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Bij deze subsidieronde voor passende zorg, 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk', zijn vier thema's de basis: naast mentale veerkracht in de wijk, is het ook mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor de thema's doelmatigheidsonderzoek, goed gebruik geneesmiddelen en translationeel onderzoek.

Meer informatie

]]>
news-8801 Fri, 08 Jul 2022 15:54:24 +0200 Inzet versnellers voor betere samenwerking in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inzet-versnellers-voor-betere-samenwerking-in-de-ggz/ De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Dit komt door meerdere problemen tegelijkertijd, en inmiddels heeft de Stuurgroep Wachttijden GGZ verschillende acties uitgezet om die aan te pakken. Eén daarvan is het inzetten van een ‘versneller’: iemand die helpt met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden. ZonMw start op verzoek van het ministerie van VWS een nieuw programma om de inzet van versnellers voort te zetten en uit te bereiden. Meerdere problemen tegelijkertijd veroorzaken lange wachttijd

Met brancheorganisaties, verzekeraars en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over wat redelijke wachttijden in de ggz zijn, ook wel de Treeknormen genoemd. Als je nu een behandeling in de ggz nodig hebt, moet je langer wachten dan de Treeknormen. Dit komt door meerdere problemen die allemaal invloed op elkaar hebben. Zo zijn er steeds meer mensen die een behandeling nodig hebben. Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel. Ook kan de samenwerking tussen partners meer worden gestructureerd en verbeterd.

Landelijke partijen werken samen voor mogelijke oplossingen

Het ministerie van VWS heeft een Stuurgroep Wachttijden GGZ ingesteld om advies te geven over mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse ggz (deNLggz), MeerGGZ, Sociaal Werk Nederland (SWN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Landelijke huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) en MIND. Inmiddels hebben zij verschillende acties uitgezet om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Verbinden van relevante partijen om wachttijden te verkorten

Eén van die acties is het inzetten van een versneller in de regio. Versnellers zijn mensen die helpen met het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd voor de ggz binnen de Treeknormen te brengen. Zij kijken  bovendien naar de mogelijkheden om geslaagde samenwerkingen in de toekomst te behouden. Daarnaast zijn ze bezig betere grip te krijgen op de in- door- en uitstroom van mensen die een behandeling nodig hebben of hadden. De versneller is onafhankelijk en werkt niet voor één van de partijen in de regio.

Evaluatie versnellers blijkt positief

In 2020 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Daarom heeft het ministerie van VWS aangegeven de inzet van een versneller voort te willen zetten. En het mogelijk te maken om in meerdere regio’s te starten met een versneller.

ZonMw organiseert de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers

Het nieuwe ZonMw-programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg staat volledig in het teken van het inzetten van versnellers om een samenwerkingsverband op te zetten of voort te zetten. Om zo de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken zodat wachttijden, waar dat kan, worden verkort. Er zijn met dat doel twee subsidieoproepen opengesteld: een voor een startsubsidie en een voor een uitvoeringssubsidie:

 • Startsubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een nieuwe samenwerking willen opzetten. 
 • Uitvoeringssubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden. -    

LET OP! U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen voor beide subsidieoproepen als u vóór 15 augustus 2022 een vooraanmelding heeft gedaan.

Evaluatietraject

Tijdens de looptijd van het programma wordt een evaluatie gestart om te kijken of de doelen worden behaald en hoe de opgedane kennis het beste kan worden toegepast. De evaluatie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Meer informatie

]]>
news-8758 Tue, 28 Jun 2022 11:55:35 +0200 Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-van-kennis-en-innovaties-gericht-op-passende-zorg/ Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. Implementatiespecialisten Sarah Slaghuis en Gerjanne Vianen vertellen over 2 nieuwe rondes waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw. Deadline voor het indienen van een aanvraag voor een Implementatie Fellowship is 4 oktober 2022, 14.00 uur.  Waarom deze rondes?

In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).
Sarah Slaghuis: “Het ministerie van VWS heeft recent middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met deze extra middelen konden we deze rondes uitbreiden zodat nu meer ruimte is om bestaande kennis en innovaties uit lopende programma’s van ZonMw te laten landen in de praktijk. Daarnaast zetten we in op het opleiden van Implementatie Fellows. Nieuwe initiatieven en verbindingen door partijen in het veld moeten de noodzakelijke veranderingen naar passende zorg verder gaan brengen.”

Implementatie van kennis uit afgeronde projecten

In de ronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' kan subsidie worden aangevraagd voor afgeronde ZonMw-projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO). Voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) kunnen ook nieuwe, losstaande, implementatieprojecten worden ingediend. Slaghuis: “In deze ronde nodigen we zorg- of onderzoeksinstellingen uit om een aanvraag in te dienen voor een afgerond project met mooie resultaten dat nog een extra stap kan gebruiken om de toepassing in de praktijk of passende zorg te bevorderen. Als projectresultaten van samenhangende afgeronde projecten worden gebundeld tot één implementatieaanvraag zien we dat als pré. Het kan gaan om de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies; zorgbreed van huisartsenzorg, paramedische zorg, verpleegkundige zorg, de geestelijke gezondheidszorg tot medisch specialistische zorg. Implementatieprojecten vereisen meestal een aanpak gericht op samenwerking tussen professionals en (zorg)organisaties uit verschillende zorgsectoren. Bijvoorbeeld het vinden van oplossingen voor problemen waar zorgverleners en patiënten tegenaan lopen in de praktijk.”  

Implementatie Fellowships

In de ronde ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ kan een persoonsgebonden subsidie worden aangevraagd voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Gerjanne Vianen: “Met de fellowships willen we de werelden van onderzoek en praktijk met elkaar verbinden door te investeren in ‘bruggenbouwers’ en ‘ambassadeurs’, met als doel de implementatie van kennis op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en/of passende zorg in praktijk, beleid en onderwijs te bevorderen en hiermee de zorg voor patiënten en burgers te verbeteren. Ook willen we met deze oproep een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- en/of implementatie infrastructuur.” Een fellowship duurt 1,5 jaar en bestaat onder meer uit opleiding, intervisie en coaching, en casuïstiek. Subsidie voor Fellowships is beschikbaar vanuit 7 verschillende programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz,  Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, en Zwangerschap en Geboorte. Een kandidaat-fellow is HBO/WO-opgeleid en werkzaam binnen de zorgpraktijk, zorgnetwerken, een wetenschappelijke beroepsvereniging of het publieke gezondheidsdomein.

Belangrijke data

Subsidieronde Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk Implementatie Fellowships
Vooraanmelding  1 september 2022 N.v.t.
Deadline indienen aanvraag   13 september 2022  4 oktober 2022
Besluit Medio december 2022  Voorjaar 2023

 

Contact

De contactgegevens per programma staan in de subsidieoproepen.

Meer informatie

Subsidieoproep 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk'
Subsidieoproep ‘Implementatie science practitioner Fellowships’
ZonMw Implementatie-kennisportaal
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Veelgestelde vragen over subsidie

 

]]>
news-8747 Mon, 27 Jun 2022 12:56:15 +0200 Onderzoekers in het NRC: ‘Transgenderzorg is een taak voor de hele maatschappij, niet alleen voor de genderpoli’ https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/23/het-is-niet-genoeg-om-een-blik-psychologen-open-te-trekken-2-a4134535 De capaciteit voor transgenderzorg is toegenomen, maar de vraag ernaar ook. En dus blijven de wachtlijsten lang. Voor de oplossing daarvan wordt te veel naar de zorg gekeken, zeggen onderzoekers Enny Das en Chris Verhaak. Das en Verhaak doen met financiering van ZonMw onderzoek naar de oorzaak van de stijgende vraag naar transgenderzorg. news-8720 Mon, 20 Jun 2022 06:00:00 +0200 Extra budget voor Zorg voor Vluchtelingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-budget-voor-zorg-voor-vluchtelingen/ Er is extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ZonMw-programma Zorg voor Vluchtelingen. Het programma Zorg voor vluchtelingen is in 2018 opgezet en sindsdien zijn er 2 subsidierondes uitgevoerd. Met dit aanvullende budget wordt ingezet op signalering van knelpunten, ervaringsdeskundigheid en wederom een subsidieronde. Signaleren van knelpunten

De zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland verloopt nog niet optimaal. Dit komt onder andere doordat de ontwikkelde kennis en interventies niet voldoende kunnen worden opgeschaald. De komende periode willen we vanuit het programma  inzetten op de ervaren knelpunten en potentiële oplossingen.

Inzetten op ervaringsdeskundigheid

De laatste jaren is succesvol ingezet op ervaringsdeskundigheid. Ook daar waar het gaat om vluchtelingen is betrokkenheid en inzet vanuit de doelgroep bijzonder kansrijk. Potentie van vluchtelingen zelf is van belangrijke meerwaarde in ontwikkeling en innovatie binnen zorg en ondersteuning. De komende periode zal ingezet worden op versterken van ervaringsdeskundigheid.  

Nieuwe subsidieronde

Volgend op de vorige twee onderwerpen wordt er een subsidieronde ingezet voor het verbeteren van structurele knelpunten in de zorg.

Wat er al gebeurde

Het doel van dit programma is om activiteiten en middelen te bundelen en in te zetten om kennis over zorg en ondersteuning voor statushouders te verbeteren. In 2018 werd er al eens 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door financiering van externe fondsen, lopende programma’s en programmareserves. Daarmee zijn 2 subsidierondes opengesteld, die zich hoofdzakelijk richtten op (psycho)sociale problematiek en het direct verbeteren van zorg en ondersteuning aan statushouders.

Impact van de afgelopen projecten

De impact van de projecten is groot. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens een gezamenlijk met Pharos georganiseerd congres in de week van de gezondheidsverschillen in maart 2020, waarbij de eerste door ZonMw gefinancierde projecten hun resultaten presenteerden. Ook in een recente ZonMw publicatie over nieuwe manieren om statushouders te ondersteunen worden mooie resultaten vanuit de praktijk en vanuit de projecten gedeeld.

Waarom we inzetten op deze doelgroep

Het betreft een doelgroep die te vaak tussen wal en schip valt binnen de Nederlandse (geestelijke) gezondheidszorg. Cultuurverschillen en complexiteit van culturele sensitiviteit in de zorg is een van de vele oorzaken hiervoor. Juiste zorg en ondersteuning blijft voor deze doelgroep vaak achterwege, maar kan de brug vormen naar gezondheid en het vergroten van maatschappelijke participatie.

Meer informatie

]]>
news-8651 Mon, 20 Jun 2022 06:00:00 +0200 Vooraankondiging subsidierondes implementatie passende zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidierondes-implementatie-passende-zorg/ 28 juni wordt de subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' opengesteld. Het gaat om een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de praktijk. 29 juni gaat ook een subsidieoproep open voor implementatie-fellows vanuit het programma DO met ook budget beschikbaar vanuit de programma’s GGG, Juiste Zorg Op de Juiste Plek, de LZO-lijn Kennisontwikkeling, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Zwangerschap en Geboorte en Preventie. Passende zorg: belangrijk thema in coalitieakkoord

Passende zorg is een centraal thema in het coalitieakkoord en berust op vier basisprincipes: (positieve) gezondheid als uitgangspunt, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek en waardegedreven (doelmatige) zorg. Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is nu actie nodig op verschillende niveaus. Deze subsidieoproepen zijn onderdeel van een reeks van oproepen die aanvullend gefinancierd worden met middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in Zvw’. Voortbouwend op bestaande kennis en lopende programma’s van ZonMw kunnen nieuwe initiatieven en verbindingen door de partijen in het veld de noodzakelijke veranderingen verder brengen.

Subsidiemogelijkheid voor implementatie van kennis en interventies

Binnen de subsidieoproep 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend gericht op het verder brengen van opbrengsten en bijvangsten van afgeronde ZonMw-projecten uit de vier genoemde programma’s die relevant zijn voor het bevorderen van passende zorg. Alleen voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) kunnen ook nieuwe implementatieprojecten worden ingediend.

Ook subsidie voor fellowships die zich richten op implementatie

Met de subsidieoproep ‘Implementatie science practitioner  Fellowships’ krijgen professionals - werkzaam binnen de aandachtsgebieden van genoemde programma’s - de kans om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner: een recent (inter)nationaal erkend functieprofiel binnen het implementatieveld én binnen de zorg.

Planning

 • Subsdieoproepen online: 28 en 29 juni 2022
 • Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: verwacht september 2022 ('Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk') en oktober 2022 (‘Implementatie science practitioner Fellowships’)
 • Online spreekuren over deze rondes zijn op 5 juli, 30 augustus en 15 september (alleen Fellowships).

Houd de ZonMw-subsidiekalender in de gaten en volg ons op LinkedIn.

]]>
news-8721 Thu, 16 Jun 2022 16:39:15 +0200 Subsidieronde Verbinding volwassenen-ggz en jeugdhulp https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-verbinding-volwassenen-ggz-en-jeugdhulp/ Er is sprake van een sterke samenhang tussen specialistisch ggz gebruik van ouders en jeugdzorg gebruik van kinderen. In het versterken van de (netwerk)samenwerking tussen de jeugdhulp en volwassenen-ggz is nog veel winst te behalen. Daarom staat er nu een subsidieoproep open voor overkoepelend onderzoek naar de verbinding tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp. De uiterste datum om in te dienen is 13 september 2022. Het overkoepelend actieonderzoek

Met deze oproep wordt een overkoepelend actieonderzoek uitgezet naar het versterken van de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp. Het overkoepelende actieonderzoek heeft als taak om de nog te selecteren pilotregio’s te begeleiden, aan te jagen en te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de samenwerking. Ook begeleiden zij ‘on site’ en proactief hetgeen gedaan wordt in de experimenteerruimte. Door actief op zoek te gaan naar knelpunten, kansen en oplossingen en dit direct te koppelen aan het toepassen van die kennis wordt de onderzochte werkelijkheid veranderd. Op deze manier heeft het onderzoek een aanjagende functie voor de gewenste veranderingen.

Experimenteren in pilotregio’s

De 6 tot 10 pilotregio’s starten medio 2023, planning voor het openstellen van de oproep is maart 2023. In deze pilotregio’s wordt geëxperimenteerd met de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp. De helft van de pilots richt zich op outreachende inzet van ggz-professionals als speler in de jeugdhulp. De andere helft richt zich op een gezinsgerichte benadering in de volwassenen-ggz. Per pilot regio wordt geëxperimenteerd met 10 tot 20 casussen. In de casussen worden innovatieve samenwerkingsvormen doorontwikkeld en uitgeprobeerd.

Aansluiten bij het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In het overkoepelend actieonderzoek dient een verbinding gemaakt te worden met de proeftuinen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien. Waarbij het belang van kind en gezin centraal staan. De basisprincipes van het scenario zijn:

 1. gezinsgericht,
 2. rechtsbeschermend en transparant,
 3. eenvoudig en
 4. lerend.

In de proeftuinen zijn wijkteams samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis-organisaties aan de slag gegaan met het onderzoeken, leren en ontwikkelen van nieuwe werkwijzen in lijn met het toekomstscenario.

Wat is de opbrengst van het overkoepelend actieonderzoek?

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een handreiking voor een effectieve samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp, inclusief een plan voor verspreiding en implementatie. Ook wordt er een advies uitgebracht over verbeterpunten voor de randvoorwaarden voor deze samenwerking.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Deze oproep maakt deel uit van een aanvullende programmalijn van het programma Wat werkt voor de jeugd. Dit programma richt zich op het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen.

Meer informatie

]]>
news-8713 Tue, 14 Jun 2022 16:56:53 +0200 Tentoonstelling 'Komt een mens bij de dokter' https://www.komteenmensbijdedokter.nl/detentoonstelling/ De komende maanden reist de tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ het land door. In de tentoonstelling lees je verhalen uit de spreekkamer van verschillende mensen die één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken naar passende zorg. news-8696 Wed, 08 Jun 2022 16:13:18 +0200 Betere aansluiting eerstelijnszorg voor passende zorg in ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betere-aansluiting-eerstelijnszorg-voor-passende-zorg-in-ggz/ De vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. Door de coronapandemie is dit alleen maar toegenomen. De zorgcapaciteit en met name de beschikbaarheid van zorgverleners is echter beperkt. In samenspraak met het ggz-veld is dit probleem als uitgangspunt genomen bij het bepalen van de invulling van de praktijkgerichte subsidieoproep binnen het Onderzoeksprogramma ggz van ZonMw. Programmamanager Marloes van der Maas legt uit hoe de inhoud van de oproep tot stand is gekomen en waar je subsidie voor kunt aanvragen. Bespreken wat er nodig is met het ggz-veld

Het Onderzoeksprogramma ggz is tot stand gekomen vanuit de wens van ggz-partijen om structureel wetenschappelijk onderzoek naar ggz-onderwerpen mogelijk te maken. ‘Het is daarom logisch dat we met die partijen in gesprek blijven om te kunnen inspelen op de behoeftes en ontwikkelingen in het veld,’ aldus van der Maas. ‘Van te voren staat wel vast wat voor type subsidies we komende jaren verstrekken, zoals lang- of kortlopende subsidies, maar de inhoudelijke invulling van subsidierondes wordt altijd gebaseerd op basis van input uit het veld.’ Dat geldt ook voor deze praktijkgerichte subsidieoproep. ‘Dat deden we deze keer door een consultatiebijeenkomst te organiseren waar een afvaardiging van de veldpartijen aanwezig was. Ook zijn nog apart gesprekken met de partijen gevoerd.’

Onderzoek naar betere afstemming in eerstelijnszorg

Omdat de hulpvraag naar geestelijke gezondheidszorg is toegenomen, maar de capaciteit van de zorg niet, is het nu nodig om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de organisatie van de zorg anders in te richten. Van der Maas: ‘Het doel van deze subsidieronde is in de eerste plaats om de mogelijkheden te onderzoeken waardoor cliënten sneller passende zorg krijgen. De vraag is wat je nu anders kunt doen zodat je dat het beste kunt organiseren.’ Uit de consultatiebijeenkomst bleek dat dit vraagstuk vooral in de eerstelijnszorg speelt. ‘Daarom kun je subsidie aanvragen voor het verbeteren van de organisatie van zorg, zodat cliënten sneller op de juiste plaats de juiste hulp kunnen ontvangen.’ Daar voegt van der Maas aan toe: ‘Het gaat nadrukkelijk om betere afstemming tussen de eerstelijnszorg en andere disciplines in de ggz. Een verzwaring van het takenpakket van zorgverleners is natuurlijk niet de bedoeling.’

Samenwerking is een vereiste voor subsidie

Een samenwerkingsverband waarbij de ggz-praktijk, het onderzoeksveld, een cliënt en diens naaste wordt gerepresenteerd is een vereiste om subsidie aan te vragen. ‘Dat is een harde eis, omdat het hier specifiek gaat om onderzoek dat direct in de praktijk toegepast moet worden,’ aldus van der Maas. ‘Daarnaast is het belangrijk om vanaf de start goede banden aan te gaan met partijen die je nodig hebt om de resultaten van het project te implementeren, zoals gemeenten of scholen.’

Procedure: van vooraanmelding tot beoordeling

‘Alleen met een vooraanmelding kun je een subsidieaanvraag doen,’ benadrukt van der Maas. ‘Het is een eenvoudig formulier dat vóór 4 juli 2022 ingevuld naar ons gestuurd moet worden.’ Er vindt dan nog geen inhoudelijke toetsing plaats. Dat gebeurt pas na de deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag op 6 september 2022. Van der Maas beoordeelt zelf geen subsidieaanvragen. ‘Alle subsidieaanvragen worden beoordeeld door wetenschappelijke referenten, leden van het cliënt- en naastenpanel van MIND en uiteindelijk de leden van de programmacommissie. Wij houden vooral een goed verloop van de procedure in de gaten.’

Passende zorg: centraal thema in coalitieakkoord

Het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2021-2025 is ‘Passende zorg is de norm’. Deze subsidieoproep is onderdeel van een reeks van oproepen vanuit ZonMw die aanvullend gefinancierd worden met middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in Zorgverzekeringswet
(Zvw)’. Het thema van deze subsidieoproep sluit mooi aan bij de wens uit het coalitieakkoord, waarin wordt aangegeven dat door in te zetten op passende zorg en de inzet van de praktijk ondersteuner huisarts (POH), de ggz zich meer kan richten op complexe problematiek, en de instroom beperkt kan worden.

Meer informatie

]]>
news-8678 Thu, 02 Jun 2022 16:27:06 +0200 Inschrijven voor Jeugd in Onderzoek nú mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inschrijven-voor-jeugd-in-onderzoek-nu-mogelijk/ Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven voor Jeugd in Onderzoek. Dé ontmoetingspek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten op 22 september in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Thema Mentaal welbevinden en veerkracht

In het plenaire ochtend programma hoort u hoe het gaat met het ‘Mentaal welbevinden en veerkracht’ van jongeren. Keynote-speaker Marloes Kleinjan, hoogleraar mentale gezondheidsbevordering van de jeugd aan de Universiteit Utrecht en programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en keynote-speaker Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij hogeschool Inholland in Amsterdam gaan hier ieder vanuit hun eigen expertise op in en vertellen je welke kennis en ervaring zij hebben opgedaan om dit te verbeteren. In een gesprek met het panel en de zaal praten we hier onder leiding van de duo-voorzitters, Merel van Dorp en een jongere, verder over door.

Maak uw keuze uit een interessant en divers programma

Uit alle ingediende deelsessies hebben we een interessant en divers middagprogramma samengesteld. Er staan 42 deelsessies in 3 rondes op het programma. Bestaande uit masterclasses, workshops, lezingen, pitches en netwerktafels. Naast het hoofdthema ‘Mentaal welbevinden en veerkracht’ staan hierbij de volgende thema’s van Jeugd in Onderzoek centraal:

 • Wat werkt voor wie en waarom?
 • Hoe versterken we preventie en wat levert het op?
 • Hoe werken we beter samen?

Neem voor het hele programma een kijkje op www.jeugdinonderzoek.nl.

Tip: alle deelsessies nu nog beschikbaar

Zin in een dag vol ontmoetingen en kennisuitwisseling? En wilt u met zekerheid kunnen deelnemen aan de deelsessies van uw voorkeur? Wacht dan niet te lang met inschrijven via de website van Jeugd in Onderzoek.

Over Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen om de ondersteuning aan de jeugd en ouders te verbeteren. Een toegangsticket voor Jeugd in Onderzoek kost €150,-.

ZonMw organiseert Jeugd in Onderzoek samen met het NJi, NCJ, TNO, NRO, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Kenniscentrum LVB.

Meer weten en inschrijven?

]]>
news-8673 Thu, 02 Jun 2022 10:00:54 +0200 Patiënt-eigen celmodellen genereren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patient-eigen-celmodellen-genereren/ Renzo Riemens is projectleider van het project 'Cell-specific molecular profiling of patient-derived neuronal cultures in sporadic Alzheimer’s disease'. Wat gaat hij onderzoeken en waarom? Op welke wijze gaat het onderzoek uitgevoerd worden? En welke resultaten hoopt hij te behalen? Op deze vragen geeft hij ons antwoord. Kunt u kort uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Zeer recente ontwikkelingen maken het mogelijk om in een laboratorium lichaamseigen neuronen (zenuwcellen, de bouwstenen van de hersenen) van Alzheimerpatiënten te produceren. Dit laat toe om patiënt-eigen celmodellen te genereren die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de onderliggende oorzaak van deze ziekte te onderzoeken of om nieuwe medicamenten te testen, zonder hierbij patiënten verder te belasten of proefdieren te gebruiken.

Momenteel worden 2 methoden gebruikt om deze neuronen te vormen. Beide methoden, een indirecte en een directe, vertrekken vanuit huidcellen van de patiënt. Bij de indirecte methode worden deze huidcellen omgevormd tot stamcellen die vervolgens worden aangezet tot het ontwikkelen van neuronen. Bij de directe methode worden de huidcellen gestimuleerd om zich (direct) om te vormen tot neuronen, waarbij het tussenstadium van stamcellen dus wordt overgeslagen.

De mogelijkheid om menselijke, lichaamseigen neuronen van patiënten te kweken wekt momenteel hoge verwachtingen binnen het Alzheimer-onderzoeksveld, en wordt gezien als cruciaal om eindelijk de langverwachte wetenschappelijke doorbraken voor deze ziekte te bereiken. Echter is het tot op heden nog onduidelijk welke van de twee bovengenoemde methoden (direct of indirect) neuronen oplevert die het meest lijken op de neuronen die zich in de hersenen van dezelfde patiënt bevinden. Het verkrijgen van deze kennis is daarom van fundamenteel belang om, uitgaande van deze lichaamseigen neuronen, betrouwbare ziektemodellen te kunnen vormen. Mijn onderzoek is daarom gericht op het verder valideren van deze twee methoden, waarbij ik op moleculair niveau de in het laboratorium geproduceerde neuronen zal vergelijken met neuronen die worden geïsoleerd uit post-mortem hersenweefsel van dezelfde patiënten.

Kunt u kort uitleggen op welke manier u dat onderzoek gaat uitvoeren?

Voor het huidige project worden huidcellen als zowel hersenweefsel gebruikt welke zijn gedoneerd door patiënten en gezonde personen op/na het moment van overlijden. Lichaamseigen neuronen zullen worden geproduceerd in het laboratorium uit huidcellen die zijn verkregen van patiënten en gezonde personen (2 groepen) door gebruik te maken van de bovengenoemde directe en indirecte methoden (2 methoden). Van dezelfde individuen worden vervolgens neuronen uit het verkregen en goed bewaard hersenweefsel geïsoleerd. Dit houdt in dat we dus 3 type neuronen verkrijgen van zowel de patiënten en de gezonde personen: (1) neuronen gevormd vanuit huidcellen via de indirecte methode, (2) neuronen gevormd vanuit huidcellen via de directe methode, en (3) neuronen direct verkregen vanuit de hersenen. Op moleculair niveau worden deze neuronen vervolgens onderling met elkaar vergeleken, zowel binnen dezelfde individuen als tussen de verschillende steekproeven (groepen). Zodoende kunnen we een beeld vormen van:

 1. Welke van de twee methoden (direct of indirect) zenuwcellen produceert die het meeste lijken op de neuronen die werden geïsoleerd uit het hersenweefsel – Antwoord op de vraag: Welke methode werkt het beste?
 2. Welke verschillen er aanwezig zijn op moleculair niveau tussen de neuronen verkregen van de patiënten en de gezonde personen, die cruciale inzichten kunnen geven in het ontstaan en beloop van de ziekte – Antwoord op de vraag: Welke moleculaire veranderingen spelen een rol bij het ontstaan en beloop van de ziekte van Alzheimer?

Kunt u iets zeggen over de resultaten die u hoopt te behalen?

De uitkomst van dit project zal ons in staat stellen weloverwogen keuzes te maken bij het gebruik van patiënt-afgeleide neuronen voor onderzoek naar de onderliggende cellulaire en moleculaire ziekteprocessen van de ziekte van Alzheimer. Al met al zal dit onderzoek duidelijkheid scheppen over de cruciale vraag in hoeverre deze twee soorten neuronale culturen daadwerkelijk lijken op de (zieke) cellen waarvan ze verondersteld worden dat ze een model zijn, wat van groot belang is om in de toekomst klinisch relevante ziektemodellen te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn zal dit project daarom het onderzoek naar de onderliggende oorzaak van deze ziekte kunnen bevorderen, wat op de lange termijn weer kan bijdragen tot het verkrijgen van doorslaggevende inzichten en de ontwikkeling van therapieën of medicijnen. Ten slotte kan het project helpen om de noodzaak van dierproeven te verminderen, wanneer deze lichaamseigen neuronen effectief blijken te zijn in het modelleren van deze ziekte.

Welke kansen biedt (of wat betekent) dit fellowship voor u persoonlijk?

De fellowship geeft mij de kans om de volgende stappen in mijn carrière te zetten en mij verder te ontwikkelen als vooraanstaande wetenschapper binnen het Alzheimeronderzoek. Het multidisciplinaire karakter van het project, uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere experts binnen mijn vakgebieden, geeft mij een uitgelezen kans om mezelf continu professioneel, maar ook persoonlijk, te blijven ontwikkelen. Overigens zal deze fellowship me in staat stellen mijn eigen wetenschappelijke profiel verder te ontwikkelen en mijn lopende, als zowel nieuwe (inter)nationale samenwerkingen binnen het project, te intensiveren.

Waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

Het huidige project zal de eerste zijn om de mate van moleculaire conservering tussen gekweekte neuronen verkregen vanuit huidcellen en neuronen geïsoleerd uit de hersenen van dezelfde patiënten vast te stellen. Het feit dat deze vergelijkingen voor het eerst zal worden gemaakt in cellen afkomstig van dezelfde donor(en), maakt deze aanpak erg innovatief. Belangrijk is om hierbij te benadrukken dat het zeer zeldzaam is om zowel goed geconserveerde huidcellen als hersenweefsel van dezelfde patiënten te verkrijgen, wat dit project vooraanstaand en uniek maakt. Al met al ben ik zeer enthousiast over de aanpak en ben ik ervan overtuigd dat op de lange termijn de impact voor patiënten en zorgverleners aanzienlijk kan zijn. De verkregen resultaten zouden namelijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en in het bijzonder gepersonaliseerde medicatie voor patiënten, naast het potentieel verminderen van de sociaaleconomische impact op zorgverleners en de samenleving als een geheel.

Meer informatie

]]>