In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) opgezet.

Samenstelling panel

Het panel bestaat uit circa 50 betrokken cliënten en naasten die ervaring hebben met aandoeningen of thema’s die aan bod komen in het ggz-onderzoek. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is verantwoordelijk voor de werving & selectie, training en coördinatie. De panelleden worden geworven bij leden en de achterban van MIND. Zodra leden aangesloten zijn bij het panel worden zij getraind en uitgebreid geïnformeerd over het Onderzoeksprogramma ggz.

Beoordelen subsidieaanvragen

De panelleden worden ingezet om te beoordelen of subsidieaanvragen die worden ingediend bij het Onderzoekprogramma ggz voldoende relevant zijn vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Daarnaast beoordelen zij ook of cliënten en naasten voldoende worden betrokken bij het onderzoek.

Aandacht cliëntenperspectief

Daarnaast helpt MIND mee om aandacht te vragen voor het perspectief van cliënten in subsidieaanvragen en onderzoeksprojecten. MIND verzorgt onder andere een presentatie bij de informatiebijeenkomsten van het Onderzoeksprogramma ggz en beantwoordt vragen van onderzoekers die MIND benaderen.

Bijdrage bijeenkomsten

Ook wordt het MIND-cliëntenpanel regelmatig gevraagd een bijdrage te leveren aan bijeenkomsten van het Onderzoeksprogramma ggz. Door de inbreng van het cliëntenperspectief wordt een onderwerp vaak vanuit een ander perspectief belicht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website