Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de zorg, behandeling en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te verbeteren en te vernieuwen. Onderzoek moet dan in de praktijk wel aansluiten bij de behoeften van cliënten en naasten.

Aansluiten bij behoeften

Wanneer het onderzoek goed aansluit bij de behoeften, helpt dat bij het succesvol toepassen van de resultaten van het onderzoek. Om deze ambitie te realiseren dienen cliënten en naasten zo vroeg mogelijk te worden betrokken bij het onderzoek.

Vroeg betrekken

Een tip aan indieners is om op tijd cliënten(organisaties) te benaderen om cliëntenparticipatie vanaf het allereerste begin mogelijk te maken. Ook is het belangrijk dat cliënten en naasten een rol krijgen bij de uitvoering van het onderzoek en de implementatie van de resultaten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website