In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.  

Uitgelicht

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Schematische weergave programmalijnen Actieprogramma Verward Gedrag

U kunt binnen het Actieprogramma subsidie aanvragen voor projecten of specifieke, kortlopende activiteiten die bijdragen aan een lokale goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Subsidiemogelijkheden

Praktijkprojecten

Kaartjes van Nederland waarop de spreiding van de projecten te zien is

Inmiddels zijn er al 87 praktijkprojecten gestart met het verbeteren van de ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag en hun omgeving. Zij richten zich op één of meer bouwstenen voor een goed werkende aanpak van verward gedrag.

Bekijk de praktijkprojecten

Gepast vervoer

ZonMw zet 4 samenhangende subsidieoproepen in om te werken aan betere melding, passend vervoer, eerste opvang en beoordeling van mensen met verward gedrag. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidieoproepen gericht op Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) en subsidieoproepen gericht op andere vervoersaanbieders. 

Aan de slag met passend vervoer

Landelijke stand van zaken verward gedrag

Presentatie en overhandig monitoringsrapportage verward gedrag

Op 5 oktober is de rapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag gepresenteerd. Hoe ver zijn gemeenten, ketenpartners en regio’s? Paula van Haaren (Significant) en Tjolina Proost (beleidscoördinator Maatschappelijke Zorg Gooi en Vechtstreek) lichten de rapportage toe in een interview.

Lees het interview en download de rapportage

Herstel en zelfredzaamheid

Het actieprogramma heeft 8 projecten gehonoreerd waarbinnen interventies gericht op zelfredzaamheid en herstel van mensen met verward gedrag  lokaal of regionaal worden geïmplementeerd en doorontwikkeld. De interventies vergroten de zelfredzaamheid en dragen bij aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met verward gedrag. 

Projecten herstel en zelfredzaamheid

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en resultaten? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid.

Aanmelden

Actueel

Volg via RSS

Nieuwsbrief geestelijke gezondheid december

Hoe kunnen we betere hulp bieden aan mensen met verward gedrag en mensen met een licht verstandelijke beperking? Lees het in de nieuwsbrief geestelijke gezondheid van december.

Plaatje van de ggz nieuwsbrief van december
Pagina

Ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeite heeft om mee te komen in onze steeds complexer wordende samenleving. Zo zijn zij oververtegenwoordigd in het justitiële domein (42% van de gedetineerden).

Ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking
Pagina
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Regionale aanpak verward gedrag

Onderwerpen

  • mensen met verward gedrag
  • bouwstenen
  • implementatie
  • praktijkprojecten

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

28 november 2017

Deadline

16 januari 2018,
14.00 uur

Bekijk
Toon alle subsidieoproepen

Agenda

Informatiebijeenkomst subsidieoproepen verward gedrag april 2018

Wilt u meer weten over de subsidieoproepen over verward gedrag? Kom dan op 18 april 2018 naar de informatiebijeenkomst in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst lichten we het actieprogramma en de subsidieoproepen toe en beantwoorden we uw vragen. Daarnaast houdt MIND een interactieve presentatie over de inbreng van ervaringsdeskundigen en vertelt één van de projectleiders over zijn ervaringen met het indienen van een projectvoorstel.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Laura Pruyn

Laura Pruyn

Programma-assistent

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Liset de Reus

Liset de Reus

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Maroun Nader

Maroun Nader

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website