Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Mensen met autisme ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Binnen verschillende ZonMw-progamma's wordt onderzoek gedaan naar stoornissen in het autistisch spectrum om zo de signalering, begeleiding en behandeling voor mensen met autisme te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. 

Academische Werkplaatsen Autisme

Verbinding onderzoek en praktijk

Meer verbinding tussen het werk van de hulpverleners uit de praktijk en het academische onderzoek naar autisme komt de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen ten goede. Om deze kennisinfrastructuur te versterken, worden vanuit het programma Academische Werkplaatsen Autisme 2 werkplaatsen ondersteund voor een periode van 4 jaar (2014-2018). 

Academische Werkplaatsen Autisme

Meer informatie

Vrienden maken als je autisme hebt

Uit recent onderzoek vanuit de academische werkplaats autisme 'Samen Doen!', door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum en GGZ-instelling Yulius, blijkt dat jongeren met autisme vergelijkbare wensen en verlangens hebben als het aankomt op romantische en vriendschappelijke relaties als jongeren zonder autisme.

Persbericht van Eramsus MC en Yulius

Richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen

De richtlijn Autismespectrumstoornissen gaat in op vroege signalen van autisme met als doel gedrags- en ontwikkelingskenmerken die kunnen duiden op autisme zo vroeg mogelijk te signaleren. De richtlijn is bedoeld voor hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en ouders van kinderen en jeugdigen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Project Multidisciplinaire richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

ToM-e: e-health superheldentraining voor kinderen met autisme

Samen met de VU en het e-health platform Jouw Omgeving ontwikkelde de Bascule een e-health toepassing van de Theory of Mind training, een training voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. De ToM-e training combineert de ToM-groepstraining met online oefeningen. Kinderen en ouders die hebben meegedaan aan de ToM-e training zijn erg positief over het resultaat. 

Lees meer over ToM-e

Kinderen met autisme leren communiceren

De robot als verlengde arm van de therapeut?

Kan interactie met een sociale robot kinderen met autisme helpen beter contact te maken en samen te werken? Om die vraag draait het in een project van het programma Translationeel Onderzoek. 

Translationeel Onderzoek

Lopende en afgeronde projecten autisme

TOP subsidie voor excellente onderzoeksgroepen

Begin 2017 zijn 10 projecten van excellente onderzoeksgroepen zijn gehonoreerd met een TOP subsidie. Hiermee kunnen zij onderzoekslijnen vernieuwen en nieuwe samenwerkingen aangaan. Zij krijgen maximaal € 675.000,- voor wetenschappelijk onderzoek dat minimaal 4 en maximaal 5 jaar duurt. Het oogmerk van de TOP subsidie is ruimte te creëren voor innovatieve wetenschap van excellente kwaliteit. 2 onderzoeksgroepen richten zich op autisme spectrum stoornis:

  • de groep van Dr.  C.A.  Lohmann (NIN) gaat na waardoor prikkelverwerking in de ontwikkeling na de geboorte verstoord raakt. Autisme spectrum stoornis (ASS) gaat in meer dan 90% van de gevallen gepaard met een verstoorde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels zoals beelden, geluiden of aanrakingen. Ze testen een nieuwe en veilige behandeling die in theorie na de geboorte kan voorkomen dat de prikkelverwerking niet goed ontwikkelt.
  • de groep van Prof. Dr.  M.  Verhage (Vumc) analyseert hoe zintuiglijke prikkels worden verwerkt bij patiënten met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Neuropsycho- en fysiologische uitkomsten worden gebruikt om het sociale functioneren te voorspellen. Diagnoses kunnen dan verbeteren en patiënten kunnen beter worden ondersteund.

Meer informatie: programma TOP subsidies.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website