Projectomschrijving

Vluchtelingenkinderen hebben speciale aandacht nodig voor hun mentale gezondheid. Ze hebben een verhoogd risico op psychische problemen die een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. Gemiddeld hebben ze meer heftige gebeurtenissen meegemaakt dan in Nederland opgegroeide kinderen en meer kans op het krijgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bovendien is hun omgeving vaak minder stabiel. Ze moeten bijvoorbeeld vaker verhuizen, hebben minder vaste vrienden en daarnaast hebben hun ouders ook vaker last van psychische problemen.

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft de taak om vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk na aankomst in Nederland in beeld te krijgen. Om dit te bereiken, hebben JGZ-medewerkers behoefte aan meer kennis en handvatten.

Doel

In dit project wordt een toolbox ontwikkeld waarmee de JGZ zo vroeg mogelijk kan signaleren of vluchtelingenkinderen psychische problemen hebben en wat ze daaraan kunnen doen.

Beschikbaarheid toolbox

De toolbox zal in de praktijk bij enkele JGZ-organisaties worden getest en daarna beschikbaar worden gesteld voor alle JGZ-medewerkers.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Bekijk alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website