Projectomschrijving

Vluchtelingenkinderen hebben in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. De natuurlijke veerkracht (resilience) en de aanwezigheid van
beschermende factoren in de omgeving kunnen grotendeels voorkomen dat deze gebeurtenissen en de daardoor ervaren stress en onzekerheid leiden tot psychosociale klachten. Maar er zijn ook
jonge statushouders die kampen met hun traumatische verleden en hierdoor veel problemen op school ervaren.

Muziek-therapeutische interventie

Voor leerkrachten is de omgang met deze problemen lastig. De muziek therapeutische interventie ‘Safe&Sound’, gegeven op school, kan de natuurlijke veerkracht van deze kinderen verbeteren en ze helpen beter om te gaan met het verleden. Middels muziek die voor iedereen en door iedereen gemaakt kan worden, komen kinderen met elkaar in contact, ondersteunen zij elkaar, leren zij liedjes in een nieuwe taal en kunnen zij even het verleden vergeten door met muziek aan de slag te gaan.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Bekijk alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website