Projectomschrijving

Vluchtelingenkinderen hebben in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. De natuurlijke veerkracht (resilience) en de aanwezigheid van
beschermende factoren in de omgeving kunnen grotendeels voorkomen dat deze gebeurtenissen en de daardoor ervaren stress en onzekerheid leiden tot psychosociale klachten. Maar er zijn ook
jonge statushouders die kampen met hun traumatische verleden en hierdoor veel problemen op school ervaren.

Muziek-therapeutische interventie

Voor leerkrachten is de omgang met deze problemen lastig. De muziek therapeutische interventie ‘Safe&Sound’, gegeven op school, kan de natuurlijke veerkracht van deze kinderen verbeteren en ze helpen beter om te gaan met het verleden. Middels muziek die voor iedereen en door iedereen gemaakt kan worden, komen kinderen met elkaar in contact, ondersteunen zij elkaar, leren zij liedjes in een nieuwe taal en kunnen zij even het verleden vergeten door met muziek aan de slag te gaan.

Resultaten

Scholen krijgen steeds meer te maken met kinderen en jongeren met een vluchtelingverleden. Een goede aanpak vraagt om cultuursensitief handelen en het overbruggen van een taalbarrière. Interventies met non-verbale en speelsere werkvormen zoals muziek bieden de mogelijkheid om zonder taal een ontwikkeling bij het kind te realiseren. Zo’n interventie is “Safe & Sound”. Het is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het basis- en middelbaar onderwijs.

Procesevaluatie

In dit praktijkproject werd “Safe & Sound” doorontwikkeld met een procesevaluatie op drie scholen. Het leidde tot:
•    een handleiding “Safe & Sound
•    meer inzicht in de randvoorwaarden, succes- en faalfactoren en waardering ten aanzien van de implementatie en uitvoering van “Safe & Sound
•    aanbevelingen voor verdere implementatie, verbreding en vervolgonderzoek.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website