Projectomschrijving

Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van problematisch middelengebruik en psychische problemen. Bovenmatig of problematisch gebruik van middelen kan voortkomen uit, leiden tot, of invloed hebben op psychische klachten, zeker bij een groep waarbij meerdere risicofactoren aanwezig zijn.

Onder statushouders zelf, maar ook onder intermediairs werkzaam met statushouders is onvoldoende kennis over de effecten en risico’s van middelengebruik en de samenhang met psychische klachten. Tevens is er weinig informatiemateriaal en preventieve interventies (ter voorkoming van psychische klachten en middelengebruik) beschikbaar voor GGZ- en verslavingspreventie gericht op statushouders. Daaraan gerelateerd komen statushouders onvoldoende goed in zorg terecht wanneer nodig.

Doel

Jellinek Preventie en Sinaï Centrum hebben daarom een preventieve aanpak geschreven waarbij, in samenwerking met de gemeente Utrecht, ingezet wordt op het in een vroeg stadium signaleren en bespreekbaar maken van psychische klachten en middelenmisbruik. De aanpak is opgesplitst in drie onderdelen:
1. het overbrengen van meer kennis
2. het verbeteren van vaardigheden
3. het opstellen van een beleid

Werkwijzen

Bovenstaande doelen worden behaald door:
•    het ontwikkelen van psycho-educatie materiaal (voorlichtingsmateriaal) voor statushouders
•    het geven van deskundigheidsbevordering aan iedereen die werkt met statushouders
•    het geven van advies bij het opstellen van een beleid
•    het uitvoeren van evaluatie en effectonderzoek


Op deze manier wordt er getracht om de psychische klachten en het overmatig middelengebruik onder
statushouders terug te dringen om zo een verbeterde psychische gezondheid en verhoogde kwaliteit van leven van de einddoelgroep te bereiken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website