Projectomschrijving

FAME

Dit praktijkproject betreft een implementatie met procesevaluatie van FAME (Family Empowerment), een preventief programma ter ondersteuning van statushouders, ouders en kinderen die zich als nieuwkomers in gemeenten hebben gevestigd. Het gezinsleven van vluchtelingen staat onder druk. Er hebben zich in het recente verleden vaak ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan. Immers, veel vluchteling gezinnen zijn afkomstig uit Syrië en Eritrea, landen waar oorlog of onderdrukking heerst. De vaak lange en gevaarlijke vlucht en een lang verblijf in vluchtelingenkampen zijn ook ingrijpende gebeurtenissen. Eenmaal hier blijven de zorgen om achtergebleven gezins- en familieleden. In de gemeente zijn er allerlei uitdagingen, zoals taallessen, huisvesting, financiële regelingen en het begeleiden van kinderen naar school etc. Er doen zich mogelijk symptomen van traumatische stress en depressie of andere angstaandoeningen voor bij ouders en/of kinderen, die belastend zijn voor zichzelf maar ook de relaties binnen het gezin onder druk zetten.

Doel

Het uiteindelijke doel van het project is gezinnen beter kunnen helpen bij de aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en problemen te voorkomen. Dat willen we doen door kennis te verwerven over de factoren die implementatie van preventieve gezinsgerichte projecten in een dergelijke context beïnvloeden. De algemene vraag is of een preventief aanbod met meergezinsgroepen (gericht op versterken van ouderschap en het ondersteunen van ouder-kind(gezins)interacties) in gemeenten voor ouders en kinderen zinvol is en hoe dat aanbod het beste te implementeren?

Procesevaluatie

Om in het project kennis op te doen, en de geleerde lessen te delen, wordt een procesevaluatie uitgevoerd. Hierbij wordt systematisch in kaart gebracht wat de stappen zijn, en welke omstandigheden implementatie beïnvloeden. Mogelijk vragen gezinnen uit Syrië om een andere aanpak dan gezinnen in Eritrea, en doet zich ook een verschil tussen beide gemeentes voor. Het is belangrijk om grip te krijgen op deze factoren en deze ervaringen te delen.

Samenwerking

In het project wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Haarlem en Nieuwkoop, en wordt er gebruik gemaakt van eerdere ervaringen met een gezinsgerichte methode in Alphen aan den Rijn, op
asielzoekerscentra en binnen ARQ Centrum’45. Daarnaast wordt binnen het projectteam nauw samengewerkt met professionele ervaringsdeskundigen vanuit de Syrische en Eritrese gemeenschappen, en ook met lokale sociale en gezondheidsinstanties in de gemeente.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website