Projectomschrijving

Zorgverleners die werken met Eritrese Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en AMV’ers zelf vragen om betere psychosociale hulpverlening. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van goede hulp bij deze overgang om te voorkomen dat deze AMV’ers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Doel

Het doel van dit éénjarige project was het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV’ers uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag.

Werkwijze

Dit werd gedaan door samen met Eritrese AMV’ers en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening te kijken wat er al goed gaat bij deze overgang, wat er beter kan en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.

Resultaten

In dit project is samen met Eritrese AMV’s en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening, gekeken naar wat er al goed gaat bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg. Maar ook naar wat er beter kan, en wat eenieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.

De aanbevelingen die uit dit project kwamen, zijn gebundeld in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast zijn er vijf informatiekaarten ontwikkeld met en voor Eritrese AMV’s, over de volgende thema’s:
-    huisarts
-    werk
-    zorg(verzekering)
-    Nederlandse taal
-    donorregister.
Deze kaarten zijn vrij beschikbaar en wijd verspreid binnen en buiten de regio van Den Haag.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website