Projectomschrijving

Doel

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum ontwikkelt in dit praktijkproject een training ‘cultuursensitief behandelen’ waarin ggz-professionals handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is meer ggz-behandelaars trainen in cultuursensitief behandelen zodat grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve ggz-behandelaars. De training wordt ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Werkwijze

De ontwikkelde training wordt gegeven aan 30 ggz-professionals en zodoende getoetst. De verwachting is dat statushouders zich door de cultuur sensitieve benadering meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten).

Meer informatie

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Bekijk alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website