Projectomschrijving

Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg naar de reguliere ggz te vinden, omdat het vaak hoogdrempelig is en/of er lange wachttijden zijn. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval.

Doel

Het doel van dit project is om de persoonlijke (draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale problematiek en met kwetsbaarheid voor psychopathologie te vergroten om daarmee maatschappelijke uitval terug te dringen.

Werkwijze

Sociaal-maatschappelijke organisaties worden getraind in het toepassen van 7ROSES, een herstel ondersteunende, laagdrempelige empowermentmethodiek. Deze methodiek vergroot de capaciteit van organisaties om ondersteuning te bieden aan statushouders in Nederland. De rol van deze organisaties om vroegtijdig psychosociale problematiek te signaleren kan groeien, en zij krijgen een eigen hulpaanbod. Na een evaluatieonderzoek zullen uitkomsten worden gedeeld en verspreid.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Bekijk alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website