Projectomschrijving

In dit project staat het voorbereiden van de uitrol van drie lopende suïcidepreventie ketenzorg projecten -het Regionaal project Suïcidepreventie Noord-Brabant (Supremocol) en de Suïcidepoging Nazorg projecten (SuNa) in Haaglanden en Rijnmond - centraal.

Doel

Het einddoel van het project is de landelijke uitrol en het gebruik van het Supremocol monitoringsysteem, gecombineerd met de SuNa casemanagement aanpak. Door de beoogde gecombineerde aanpak bestaand uit Supremocol en SuNa ontstaat een integrale keten van suïcidepreventie voor mensen met suïcidale gedachten én mensen die een poging tot suïcide hebben gedaan, waarbij tevens aandacht is voor de ondersteuning van naasten.

Door het samenbrengen van de sterke onderdelen van deze initiatieven -een breed ketenzorgnetwerk, vroeg signalering van suïciderisico, methodische taxatie en vervolgmonitoring, casemanagement, toeleiding naar passende zorg en een ondersteuningsaanbod voor naasten- ontstaat een integrale keten van suïcidepreventie voor mensen met suïcidale gedachten en mensen die een poging tot suïcide hebben gedaan.

Werkwijze

In september 2020 starten de regio’s met het op projectmatige wijze voorbereiden van de uitrol. Het materiaal dat wordt opgeleverd is na afloop beschikbaar voor landelijke verspreiding van deze regionale ketenzorg aanpak gericht op het verminderen van het aantal suïcides.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website