Projectomschrijving

Introductie

De inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie is in Nederland nog niet erg gebruikelijk. Ervaringsdeskundigen kunnen echter steun geven aan suïcidale lotgenoten en hun herstel stimuleren, alsmede helpen het taboe op suïcidaliteit te doorbreken. Ook verschaffen deze ervaringsdeskundigen GGZ instellingen inzicht in de behoeften van suïcidale cliënten en de verbetering van hun zorg.

Doel

Deze studie verkent en bepaalt hoe ervaringsdeskundigen suïcidaliteit professioneel kunnen bijdragen aan suïcidepreventie binnen de GGZ. Opzet De studie kent twee onderzoeksmethoden: 1) review van literatuur en 2) interviews met 75 stakeholders (ervaringsdeskundigen, suïcidale cliënten, hulpverleners, managers, opleidingen).

Opbrengst

Het onderzoek zal uitmonden in een onderwijsmodule als aanvulling op het basiscurriculum ervaringsdeskundigen, een website met resources, en een rapport met aanbevelingen voor de professionalisering van ervaringsdeskundigen suïcidaliteit binnen de GGZ.

Resultaten

Veel stakeholders (ervaringsdeskundigen, suïcidale cliënten, hulpverleners, opleidingen) zien het contact maken over suïcidaliteit op basis van onderlinge er- en herkenning
als meerwaarde van ervaringsdeskundigen. Men waardeert de gelijkwaardige positie en unieke zeggingskracht die een ervaringsdeskundige heeft. Ook kunnen ervaringsdeskundigen inspelen op
persoonlijk herstel, zingeving en praktische vragen van de suïcidale cliënt. Toch is voor structurelere inzet van ervaringsdeskundigen op dit gebied meer scholing, dialoog, onderling
vertrouwen en constructieve samenwerking nodig tussen ggz-hulpverleners, managers en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website