Projectomschrijving

‘Het belang van de inzet van naasten bij suïcidepreventie’. Het betreft een onderzoek naar de ervaringen en wensen van zowel suïcidale patiënten als hun naastbetrokkenen (op basis van interviews) met als doel het ontwikkelen van een psycho-educatieve training voor naastbetrokkenen die in de eigen omgeving zorgdragen voor een suïcidale patiënt. Mede door het krimpen van opnamecapaciteit binnen de GGZ worden suïcidale patiënten steeds vaker thuis behandeld. Gezinsleden en andere naastbetrokkenen ervaren die taak als “erg zwaar”. Uit eerder onderzoek blijkt dat familieleden zeer gemotiveerd zijn om zorg te leveren maar hierbij een gebrek aan ondersteuning ervaren wat botst met hun mogelijkheden om deze rol goed te vervullen. Dit onderzoek zal worden verricht binnen de afdeling spoedeisende psychiatrie/Intensive Home Treatment van GGZ Rivierduinen in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Resultaten

Uit de literatuur blijkt dat jaarlijks er ruim 400.000 mensen in Nederland zijn die denken aan zelfmoord. In de meeste gevallen worden deze gedachten gedeeld met naastbetrokkenen die van belang kunnen zijn in het toeleiden naar professionele hulp. Naasten zijn vaak ook bereid om zelf steun te bieden aan een suïcidaal persoon. De multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag beveelt aan naasten te betrekken maar zegt niet hoe. Daarom heeft GGZ-Rivierduinen in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoek gedaan naar de noden, wensen en behoeften van naasten én cliënten tijdens een suïcidale crisis.

Uit dit onderzoek is een psycho-educatieve cursus voor naasten van suïcidale cliënten ontwikkeld, die in de praktijk is getoetst. Een van de belangrijkste uitkomsten daarbij was dat naasten zeer blij zijn met het psycho-educatieve aanbod en de cursus waardeerden met een 8.3. Inmiddels is een implementatie subsidie ontvangen om de cursus in Nederland verder te implementeren.

Meer informatie

Vervolgproject De (verdere) professionalisering van familie-, naasten-, en cliënt ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website