Projectomschrijving

Er is nog weinig bekend over de manier waarop gedachten aan suïcide leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van suïcide. Uit onderzoek blijkt dat veel suïcidale patiënten terugkerende indringende beelden rondom suïcide hebben. Aangenomen wordt dat deze beelden de kans op suïcide vergroten. Het verminderen van deze beelden is daarom een belangrijk aanknopingspunt om de kans op suïcide te verkleinen. Een gangbare manier om terugkerende beelden minder indringend te maken, is door middel van een duale taak zoals oogbewegingen tijdens het ophalen van de beelden (vgl. EMDR).

Wij onderzoeken of suïcidale beelden en gedachten bij recidiverende depressieve patiënten onder behandeling samenhangen met de kans op suïcide, en of een duale taak met oogbewegingen deze beelden en gedachten laat afnemen en de kans op suïcide verkleint. Als deze innovatieve methode effectief blijkt, kan zij worden aangeboden in de GGZ als aanvulling op bestaande behandeling van suïcidale patiënten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website