Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor een samenvatting van het gehele project verwijzen wij naar de publiekssamenvatting. Hierna wordt de voortgang van het project samengevat (per 1 oktober 2017).

 

Zoals gepland startte dit project met een wetenschappelijk literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek diende ervoor om inzicht te krijgen in wat bepalend is voor mensen om al dan niet naar hulp te zoeken bij suïcidaliteit (zogenaamde determinanten voor hulpzoekgedrag). Ook is bekeken hoe massa mediale communicatie, zoals krantenartikelen over suïcide, deze determinanten zou kunnen beïnvloeden om hulpzoekgedrag te stimuleren. In totaal zijn 26 wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp bestudeerd.

 

Ook zijn mensen met suïcidaal gedrag die via de hulplijnen 113Zelfmoordpreventie therapie wilden volgen bevraagd. We stelden hen via het online intakeformulier de vraag wat hen heeft gestimuleerd om hulp te zoeken. Ook vroegen we óf en zo ja hóe zij zich ooit belemmerd hebben gevoeld om hulp te zoeken. We ontvingen de antwoorden op deze vragen van 771 hulpzoekers.

 

Op basis van het literatuuronderzoek en de analyse van de voorgenoemde antwoorden van hulpzoekers stelden we een lijst op van 22 potentiële aanbevelingen voor hoe massa mediale communicatie hulpzoekgedrag zou kunnen stimuleren.

 

Deze lijst is vervolgens voorgelegd aan een groep experts bestaande uit ervaringsdeskundigen, suïcidepreventie-experts, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en (internationale) onderzoekers. Zij hebben individueel de 22 potentiële aanbevelingen beoordeeld op basis van hun verwachte potentie om hulpzoekgedrag te stimuleren. Dit resulteerde in een kortere lijst van 10 aanbevelingen.

 

In een analyse van de inhoud van 300 recent verschenen krantenartikelen over suïcide is bekeken in hoeverre op dit moment deze aanbevelingen al worden toegepast door nieuwsredacties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoals eerder beschreven voerden we een literatuuronderzoek, een analyse van de antwoorden van hulpzoekers bij 113Zelfmoordpreventie, en een expert opinion ronde uit. Op basis van deze activiteiten is onderstaande voorlopige lijst met 10 suggesties voor massa mediale communicatie opgesteld.

 

1.Overweeg om positieve rolmodellen te beschrijven, bijvoorbeeld mensen die hun problemen/suïcidaliteit hebben aangepakt en overwonnen door formele of informele hulp in te schakelen.

 

2.Overweeg om het zoeken naar hulp te framen als positief, bijvoorbeeld door hulp zoeken te framen als dapper, sterk, normaal, en niet iets om je voor te schamen.

 

3.Overweeg om informatie op te nemen over waar hulpbronnen te vinden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een beschrijving van iemand die hulp heeft gezocht (formeel of informeel) of een expliciete benoeming van een hulpbron.

 

4.Overweeg om de rol van de sociale omgeving te beschrijven, bijvoorbeeld door te beschrijven hoe of te adviseren dat mensen in de sociale omgeving (ouders, vrienden, docent, teamleider etc.) informele hulp hebben geboden of kunnen bieden.

 

5.Overweeg om de effectiviteit van hulpverlening te benadrukken, bijvoorbeeld door positieve korte- en lange termijn effecten van het inschakelen van informele/formele hulp bij suïcidaliteit te beschrijven.

 

6.Overweeg om een positieve norm rondom hulpzoekgedrag weer te geven, bijvoorbeeld door te beschrijven hoeveel/dat veel mensen suïcidale gedachten hebben en daarvoor informele/formele hulp zoeken.

 

7.Overweeg om de rol van hulpverleners positief te framen, bijvoorbeeld als zijnde betrouwbaar, laagdrempelig, empathisch, luisterend, vaardig.

 

8. Overweeg om een expliciet advies op te nemen om hulp te zoeken bij suïcidaliteit.

 

9. Overweeg om informatie op te nemen de ondersteunend kan zijn voor de sociale omgeving van mensen met suïcidaal gedrag, bijvoorbeeld informatie over/een beschrijving van de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning.

 

10. Overweeg om lezers met suïcidaal gedrag aan te spreken, bijvoorbeeld door veelvoorkomende gedachten en emoties die spelen bij mensen met suïcidaal gedrag te benoemen, eventueel gecombineerd met het weerleggen van eventuele denkfouten.

 

De voorlopige resultaten van de media analyse laten zien dat in ongeveer 25% van de onderzochte nieuwsartikelen ten minste één van bovenstaande suggesties is toegepast.

 

In de volgende fase organiseren we groepsinterviews met nieuwsredacteurs en journalisten om te bespreken óf en waarom zij deze suggesties (niet) zouden toepassen in nieuwsberichten over suïcide.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2014, 1835 inhabitants of the Netherlands committed suicide. It is believed that the contents of mass media reports on incidences of suicide can play a role in suicide prevention. More specifically, mass media can stimulate help-seeking behavior in individuals with suicidal behavior. Help-seeking is the process of actively seeking out and utilizing social relationships, either formal or informal, to help with suicidal behavior. Unfortunately, which characteristics of mass media reports on suicide (hereafter: suicide reports) stimulate help-seeking behavior is not yet clear. Consequently, current media guidelines provide limited advice on how mass media can stimulate help-seeking behavior.

Under the assumption that media guidelines, when adhered to, are able to contribute to suicide prevention, it is pivotal to develop media guidelines that positively influence how media professionals report on suicide and that media guidelines are accepted by media professionals. It is however unclear which factors stimulate media professionals to adhere to media guidelines and to report help-stimulating content.

 

Therefore, the proposed project aims to answer the following research questions (RQs):

RQ1: which characteristics of contents of suicide reports are likely to stimulate help-seeking behavior in individuals with suicidal behavior?

RQ2: to what extent and how do Dutch suicide reports currently incorporate high-potential help-stimulating characteristics?

RQ3: (how) can media professionals be stimulated to incorporate high-potential help-stimulating characteristics?

 

RQ1 will be answered using three methods: 1) by reviewing scientific literature. This will result in a draft-list with characteristics of potential help-seeking content; 2) by collecting experts’ opinions with regard to the draft-list with characteristics. This will result in a refined list with characteristics; 3) by qualitatively investigating online conversations (chats) between individuals with suicidal behavior and consultants of the suicide helpline of 113Online.These individuals have succeeded in taking a step to find help and to disclose their suicidal behavior. As such, these moments of online contact between help-finders and 113Online consultants provide unique opportunities to learn about the role of mass media in help-seeking behavior.

The literature review, experts’ opinions, and the qualitative investigation of chats will result in a model describing which characteristics of suicide reports have a high potential to stimulate help-seeking behavior.

 

RQ2 will be answered with a content analysis of written suicide reports published by formal newspapers or news websites. The focus will be on assessing whether or not any of the high-potential help-stimulating characteristics as proposed in the model developed under RQ1 are present in the reports. This media content analysis will yield insight into the occurrence of each of the high-potential help-stimulating characteristics in recently published Dutch suicide reports, relative to the total number of suicide reports. This is a relevant insight, as it serves as an indicator for the need for a guideline for mass media in order to stimulate the reporting of high-potential help-stimulating characteristics. Also, the media content analysis yields realistic examples of suicide reports with a high-potential to stimulate help-seeking behavior, as well as examples that are unlikely to stimulate help-seeking behavior. Based on the insights gained under RQ1 and RQ2, a draft-version of an extended the 10 Tips for Journalists, the current Dutch media guideline on suicide, will be produced.

 

To answer RQ3, we organize a focusgroup discussion with media professionals and we distribute an online survey among the participants prior to the focusgroup discussion.

The main focus of the survey will be on understanding the determinants that underlie media professionals’ current (non-)adherence to media guidelines and the (non-)reporting of high-potential help-stimulating characteristics. The focus of the focusgroup discussion

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website