Projectomschrijving

Aanleiding

Het is bekend dat berichten in de media, zoals in krantenartikelen, over mensen die zichzelf doden kunnen leiden tot kopieergedrag. Er is minder bekend over óf en op welke manier berichten in de media ook zouden kunnen bijdragen aan het voorkómen van suïcide, doordat hierin het zoeken naar hulp wordt gestimuleerd.

Doel

Het doel van het project is kennis opbouwen over hoe berichten in de media het zoeken naar hulp bij suïcidaliteit kunnen stimuleren.

Werkwijze

Het onderzoek omvat de volgende onderzoeksactiviteiten: een literatuurreview, een onderzoek onder mensen die hulp zoeken via hulplijn 113Online, een expert opinion ronde, een analyse van krantenartikelen, en focusgroepen met media professionals.

Belangrijkste resultaten en conclusies

  • Massamedia kunnen eraan bijdragen dat mensen met suïcidaal gedrag hulp zoeken, o.a. door verhalen van mensen te publiceren die herstelden van hun suïcidaliteit (m.b.v. hulp) en door informatie over beschikbare hulpbronnen te bieden.
  • Het blijkt dat 26% van de nieuwsberichten 1 of meer kenmerken bevatten die hulpzoekgedrag kunnen stimuleren. Informatie over beschikbare hulpbronnen werd het meest teruggevonden.
  • Het is belangrijk om mediaprofessionals ervan bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides. De inzichten uit dit onderzoek zijn daarom verwerkt in een factsheet voor mediaprofessionals en in een wetenschappelijk artikel.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website