Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project is de maatschappelijke relevantie van het ZonMw-programma Suïcidepreventie geëvalueerd.

Onderzoek / werkwijze

De 11 gehonoreerde projecten zijn geëvalueerd aan de hand van indicatoren die onderverdeeld waren in vijf thema’s: 1. type kennis, 2. verspreiding van kennis, 3.interesse vanuit stakeholders, 4. gebruik van kennis en 5. synergie tussen projecten. Tijdens het project zijn er werkconferenties georganiseerd, vragenlijsten afgenomen en is er ter afsluiting een oogstdialoog gehouden.

Uitkomst

De gehonoreerde projecten verschilden erg van elkaar qua methodologie, inhoud en duur, maar droegen allen op hun eigen manier bij aan de maatschappelijke relevantie van het ZonMw programma vooral op het gebied van thema 1 t/m 3. De evaluatie bleek niet lang genoeg om het gebruik van kennis goed te evalueren. De oogstdialoog leverde interessante inzichten en discussie op over hoe een toekomstige suïcidepreventie onderzoeksprogramma en evaluatie eruit zou kunnen zien.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website