Projectomschrijving

Regionale suïcide preventie Noord Brabant


Het jaarlijks aantal zelfdodingen in Nederland stijgt sinds 2007, en Noord Brabant steeg daarin landelijk naar de 2e plaats, nu voor het 2e jaar op rij. 80-90% van de zelfdodingen vindt plaats in het kader van een psychische stoornis, meestal een depressie. Slechts 40% ontving op dat moment GGz zorg, terwijl zelfdoding meestal te voorkómen is door adequate hulp. GGz Breburg start daarom onder leiding van prof.dr. van der Feltz-Cornelis (penvoerder, projectleider, hoofdaanvrager) met de ketenpartners een regionaal suïcidepreventie project in Noord Brabant, gericht op monitoring, goede onderlinge samenwerking, snelle toegang tot zorg, en follow up van patiënten die risico lopen. Het patiënt perspectief wordt ingebracht door de Depressie Vereniging. Het promotieonderzoek is ingebed in Tilburg University met Prof.dr. van Nieuwenhuizen, GGzE als medeaanvrager en medepromotor. Doelstelling is om het aantal zelfdodingen met minstens 20% te doen dalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website