Projectomschrijving

Aanleiding

Het aantal jongeren dat zichzelf doodt lijkt toe te nemen. Brabant is één van de drie regio’s met de meeste suïcides. Na een suïcide-incident van een scholier (of leerkracht) is zorgvuldige communicatie met personeel, ouders, scholieren en media belangrijk om imitatie-gedrag onder jongeren te voorkomen, hulp zoeken bij suïcidaliteit te stimuleren en ondersteuning te bieden aan leerlingen en/of professionals die aangedaan zijn door de suïcide. Een behoeftepeiling heeft ons geleerd dat lang niet alle scholen beschikken over een stappenplan over hoe te communiceren met personeel, ouders, leerlingen en media na een suïcide-incident. Uit de behoeftepeiling blijkt ook dat scholen binnen en buiten Brabant en van alle onderwijsniveaus behoefte hebben aan een suïcide communicatie-stappenplan.

Doel

We streven ernaar dat door het werken met het communicatie-stappenplan scholen van alle onderwijsniveaus in Nederland weten hoe ze via hun communicatie na een suïcide:
1. Het zoeken naar hulp door personen met suïcidale gedachten kunnen stimuleren en hen kunnen ondersteunen;
2. Algemene kennis over suïcide bij leerlingen, ouders en media kunnen verhogen; en
3. Kunnen voorkomen dat communicatie over de suïcide met leerlingen of (lokale) media leidt tot verdere suïcides (imitatiegedrag).

Het doel van dit implementatieproject is dat na 12 maanden de deelnemende Brabantse mbo-scholen beschikken over een suïcide communicatie-stappenplan. Daarnaast worden een format voor een stappenplan, een korte handleiding en voorbeeld-plannen landelijk verspreid naar andere mbo-scholen, én scholen in het VO, HBO en WO, via opname in de handreiking van 113 “Als ik kan zeggen wat ik denk”.

Werkwijze

Het stappenplan wordt ontwikkeld door het Trimbos-instituut i.s.m. MBO-scholen in Brabant. Daarna zal het stappenplan landelijk verspreid worden onder VO-, MBO-, HBO- en WO-scholen. Projectadviseurs zijn GGZ Oost-Brabant, GGD, MBO Raad en 113 Zelfmoordpreventie.

Meer informatie

Voorlopend project Suicide Prevention Through Mass Media: Stimulating Help-Seeking Behavior
Voorlopend project Depression and Suicide Prevention in Higher Vocational Education

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website