Projectomschrijving

Rol van psychische stoornissen bij alcoholmisbruik
De Nederlandse overheid wil het alcoholgebruik van de bevolking en de negatieve gevolgen ervan aanpakken. De gegevens voor een goede aanpak zijn echter beperkt. Er zijn nauwelijks gegevens over hoe valt te voorspellen wie wel en niet een traject naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid doorloopt. Ook is er weinig bekend over de rol van psychische stoornissen, zoals ADHD, op het beloop van alcoholmisbruik.

Doel
Daarom wordt er in dit project onderzoek gedaan naar het ontstaan en het beloop van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Specifieke aandacht is er voor de rol die psychische stoornissen, zoals ADHD, daarin spelen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het zorggebruik van mensen die alcohol misbruiken. Mogelijk leidt dit project tot aanbevelingen voor een betere behandeling van combinaties van alcoholafhankelijkheid en psychische stoornissen.

Doelgroep
Behandelaars verslavingszorg, GGZ en huisartsen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website