Projectomschrijving

Het project Substance Use and Misuse in Intellectual Disability (SumID, projectnummer 31160202) is gestart met het in kaart brengen van het middelengebruik van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen dit onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan de wijze waarop dit het best kan gebeuren en wie de meest geschikte referent hierin is: de cliënt zelf, of diens dagelijkse begeleider. Op basis hiervan is er een instrument ontwikkeld voor het interviewen van cliënten: de SumID-Q.

Doel
Diverse instellingen voor gehandicaptenzorg geven aan dat ze dit instrument graag zelf willen gaan gebruiken. Daarom worden er binnen dit project een eendaagse training en een methodiek (bruikbaar als trainings- en zelfstudiemateriaal) ontwikkeld en uitgevoerd. Op deze manier worden de door het SumID onderzoek verkregen inzichten en methodieken voor een brede doelgroep beschikbaar gesteld. Vice versa levert de implementatie data op voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar aard, omvang, en ernst van gebruik onder deze groep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website