Projectomschrijving

Problematisch genotsmiddelengebruik in jeugdzorg en speciaal onderwijs
Leerlingen van het speciaal onderwijs en bewoners van jeugdzorgvoorzieningen zijn een risicogroep voor problematisch gebruik van alcohol en drugs. Inzicht in die risico’s is er nog nauwelijks omdat er weinig gegevens over deze groep zijn, ook niet in het buitenland. Dat betekent dat er feitelijk geen preventieprogramma’s zijn die zijn afgestemd op deze groep. Er is dus veel behoefte aan kennis over deze groep lastig te onderzoeken jongeren.

Doel
Daarom gaat dr. Karin Monshouwer vier jaar lang een groep jongeren tussen de 12 en 17 jaar volgen. Het doel van haar onderzoek is inzicht krijgen in de overgang van experimenteel genotsmiddelengebruik naar problematisch gebruik. Bij 3100 jongeren neemt ze een vragenlijst af over alcohol- en druggebruik. Deze is afgestemd op de vragenlijsten van TRAILS en het Peilstation Middelengebruik Scholieren, zodat de uitkomsten onderling vergeleken kunnen worden.

Doelgroep
Preventiewerkers speciaal onderwijs en jeugdgezondheidszorg, beleidsmakers

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website