Projectomschrijving

ADHD risicofactor voor verslaving
ADHD is een risicofactor voor de ontwikkeling van verslavingsproblematiek bij jongeren op weg naar volwassenheid. Het is onduidelijk of dit door ADHD zelf veroorzaakt wordt, of door het bij ADHD behorende probleemgedrag. Ook is er discussie over de vraag of de behandeling van ADHD invloed heeft op het risico van verslaving. Recentelijk inzicht is dat behandeling voor het twaalfde levensjaar zin heeft, maar dat medicatie vanaf de puberteit geen invloed meer heeft op het risico verslaving.

Doel
Om dit te onderzoeken, wordt in dit project een cohort van kinderen met ADHD gevolgd. Van deze jongeren wordt, middels fMRI, de structuur en activiteit van de hersenen in kaart gebracht. De resultaten worden vergeleken met een groep van 250 gezonde kinderen. Dit biedt unieke mogelijkheden om genetica, cognitie, gevolgde behandeling en hersenfuncties aan elkaar te koppelen en te relateren aan verslavingsgedrag.

Doelgroep
Behandelaars van ADHD en verslaving, wetenschappers

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website