Projectomschrijving

Verslavingsgedrag aanpakken met interne motivatie
Lang niet iedereen die verslavende middelen gebruikt is crimineel. Verslaving kan crimineel gedrag echter wel versterken. Uit experimenten blijkt het aanpakken van verslaving vaak ook de criminaliteit te verminderen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden op het grensvlak van justitie en verslavingszorg. Het justitiële kader kan gebruikt worden om deelname aan een verslavingsbehandeling minder vrijblijvend te maken.

Doel
Bij gedragsverandering is interne motivatie, motivatie die uit iemand zelf voortkomt, echter veel effectiever dan dwang van buitenaf. Iemands interne motivatie kan worden vergroot door een relatief eenvoudige interventie, die zich al heeft bewezen. Onderzocht wordt welk percentage van de verslaafden een behandeling start en hoeveel van hen deze twee maanden volhoudt. Daarnaast wordt gekeken naar verschillen in verslavingsgedrag en criminaliteit tussen de twee groepen. Indien mogelijk wordt vastgesteld of er neuropsychologische, sociaalpsychologische, demografische en psychiatrische factoren zijn die invloed hebben op het succes van de interventie.

Doelgroep
Verslavingszorg, toezichthouders reclassering

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website