Projectomschrijving

Het onderzoek ‘Online gameverslaving, een longitudinale studie met gebruik van de monitorstudie internet en jeugd’ levert inzichten op die nodig zijn voor het ontwikkelen van preventieve interventies en beleidsmaatregelen gericht op het vóórkomen van overmatig game- of internetgedrag, zoals inzicht in prevalentie en patronen (trends) in het overmatig gamen en Inzicht in comorbiditeit. Een substantiële groep kampt met gameverslaving (1,5% van de jongeren van 13 t/m 16 jaar) en vertoont daarbij significant vaker depressieve klachten. Een aantal resultaten uit het onderzoek is opgenomen in een preventiefolder, maar een scholingsmodule voor preventiewerkers op basis van wetenschappelijke inzichten ontbreekt.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een scholingsmodule, waarin preventiewerkers van verslavingszorginstellingen worden (bij)geschoold op het gebied van preventie van internet- en gameverslaving. Proefimplementatie op kleine schaal (binnen MZG en Tactus Verslavingszorg) vindt binnen de projectperiode van 24 maanden plaats.

Doelgroep
Preventiewerkers van verslavingszorginstellingen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website