Projectomschrijving

Personen met een cocaïne verslaving vertonen verhoogde negatieve emotionaliteit, die wordt verondersteld de voortzetting van drugsgebruik en dwangmatigheid in drugsverslaving te bevorderen. Belangrijk is dat de korte (s) allelische variant van het signaalstof serotonine bij mensen wordt geassocieerd met negatieve emotionaliteit, en waarschijnlijk de mate van cocaïneverslaving beïnvloed. Omdat serotonine sterk reageert op het CRF stresssysteem in het bemiddelen emotionele gedragsreacties, veronderstellen wij dat de geërfde serotonine down-regulatie,  cocaïne geïnduceerde neuroadaptaties in het CRF stresssysteem activeert. Hierdoor vergroot het remmende effect op cocaïne afhankelijkheid. Het is ons doel om deze hypothese te testen met behulp van de unieke serotonine transporter knockout rat model.

Doel
Inzicht in de ontstaanswijze van een groot gedeelte van de motivatie tot het blijven gebruiken bij cocaïneafhankelijkheid. Er wordt een verdeling in subgroepen gemaakt, gecategoriseerd op basis van individuele verschillen en ernst. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan succesvolle therapieën, gebaseerd op genetische profielen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website