Projectomschrijving

Tweelingenonderzoek naar genen en verslaving
Het tweelingregister (NTR) heeft van meer dan 21.000 tweelingen en hun familie gegevens verzameld over leefstijl, waaronder hun alcoholgebruik. Dit tweelingregister bevat ook informatie over jonge twee- en meerlingen. Hun ouders is kort na de geboorte gevraagd naar hun gebruik van alcohol en sigaretten vlak voor en tijdens de zwangerschap. Deze gegevens worden nu gebruikt voor een groot internationaal onderzoek naar de mogelijke genetische aanleg voor verslavingen.

Doel
Het doel van dit project is het vinden van genetische varianten die een relatie hebben met verslaving aan nicotine en alcohol. Ook kijken de onderzoekers naar de voorspellende waarde die roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap hebben op het verslavingsgedrag van kinderen. Uiteindelijk willen de onderzoekers hiermee preventiestrategieën voor alcoholmisbruik ontwikkelen, maar ook voorlichtingspakketten maken voor scholieren.

Doelgroep
Preventiewerkers verslavingszorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website