Projectomschrijving

Empowerment training voor verslaafde cliënten
Het traject Empowerment-Plus van kennisnetwerk het Zwarte Gat is bedoeld voor (ex)verslaafden. Zij verkennen tijdens het traject de mogelijkheden om weer actief deel te nemen aan de maatschappij en/of weer aan het (vrijwilligers)werk te gaan. Het Empowerment-Plus traject bestaat uit twee trainingsmodules, Emp+1 en Emp+2, en een stage. Daarna start een vervolgtraject waarbij deelnemers zelfstandig of in aansluiting bij bestaande programma’s hun eigen weg moeten vinden. Voor de verdere ontwikkeling van het traject is het van belang te weten of de opzet en uitvoering van de trainingsmodules en het vervolgtraject goed werken.

Doel
Het project heeft als doel om het Empowerment-Plus traject te evalueren en te verbeteren. De betrokkenen kunnen het trainingstraject vervolgens verder ontwikkelen en uitbreiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website