Projectomschrijving

Effecten van bemoeizorg
Veel mensen hebben geen weet van de diverse mogelijkheden voor zorg, hulp en ondersteuning, ook niet als het gaat om ondersteuning bij verslavingsproblemen. Daarom wordt bemoeizorg ingezet, een manier om ‘zorgmijders’ die hulp nodig hebben toch in de hulpverlening te krijgen. Nederland heeft veel ervaring met en een gevarieerd aanbod van deze vorm van hulpverlening. Belangrijk is om te onderzoeken hoe bemoeizorg het beste georganiseerd kan worden.

Doel
Binnen dit project worden de effectiviteit van drie vergelijkbare bemoeizorgprogramma’s in Tilburg, Eindhoven en Noordoost-Brabant onderzocht. Deze houden zich bezig met verslavingsproblematiek en problemen zoals schulden, vervuiling, huisvesting en gezondheid. Het doel is aanbevelingen te doen voor het op een goede manier organiseren en invoeren van bemoeizorg die werkt. De onderzoekers verwachten een relatie tussen bemoeizorg en tevredenheid van cliënten, hun kwaliteit van leven en verbinding met de zorg die ze aangeboden krijgen.

Doelgroep
Hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleidingen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website