Projectomschrijving

Langlopende studie naar genotsmiddelengebruik door jongeren
Veel Nederlandse jongeren beginnen al rond hun twaalfde met alcoholgebruik. Hoe begint het middelengebruik van kinderen? En hoe ontwikkelt het zich gedurende de adolescentie? Worden verschillende middelen zoals alcohol, tabak en cannabis samen gebruikt? Schiet het gebruik naarmate de leeftijd vordert door, of vermindert het juist?

Doel
Binnen dit project brengt dr. Karin Monshouwer deze ontwikkelingstrajecten in kaart. Vervolgens onderzoekt zij wat de meest schadelijke trajecten zijn. Tevens kijkt zij welke groepen het grootste risico lopen om zo’n schadelijk traject te doorlopen. Op basis hiervan kan een instrument voor de preventiepraktijk worden ontwikkeld waarmee jongeren met een verhoogd risico tijdig kunnen worden geïdentificeerd.

Samenwerking TRAILS
Monshouwer heeft zich met dit project aangesloten bij TRAILS: TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey. TRAILS is een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar de volwassenheid.

Doelgroep
Preventiewerkers, GGD, verslavingszorg, overheidsbeleidsmakers

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website