Projectomschrijving

Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA) is een preventieve interventie die gebruik maakt van de peer-educatiemethode. Vrijwilligers afkomstig uit de einddoelgroep, jonge allochtonen die (riskant) drinken en blowen, worden intensief getraind, begeleid en ingezet als peer-educator. De einddoelgroep is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoer en evaluatie van de interventie. CIA is succesvol in het bereiken van de doelgroep en in het overbrengen van haar risicoreducerende boodschap en normen voor meer verantwoord gebruik.

Doel
Onderzoek naar de effectiviteit van de meest recent ontwikkelde werkwijze, de Cannabisshow, toont aan dat in de interventiegroep significante effecten in de gewenste richting optreden op diverse gedragsdeterminanten en op gebruik. Daarnaast bleek dat de respondenten de interventie zeer positief evalueerden (projectnummers 40160022 en 4000095023). Het doel van dit project is de continuïteit van de Cannabisshow te waarborgen en de capaciteit te vergroten door een training te ontwikkelen en voldoende uitvoerders van deze interventie op te leiden om aan de vraag van de afnemers te kunnen voldoen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website