Projectomschrijving

Neurocognitieve eigenschappen en verslaving
Diverse neurocognitieve eigenschappen, zoals waarneming, hebben invloed op alcohol- en drugsmisbruik. Een gebrekkige impulscontrole is daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd worden dergelijke persoonskenmerken ook beïnvloed door het gebruik van alcohol en drugs. Dit leidt tot de vraag wat er eerst is bij mensen met een verslaving: het gebruik van de middelen of deze eigenschappen.

Doel
Het doel van dit project is om kennis te vergaren over de wisselwerking tussen neurocognitieve processen en het gebruik van alcohol en drugs tijdens de pubertijd. Hiervoor worden twee studies gebruikt: 

  • HBSC: een nationale studie onder 11- tot 16-jarigen over hun gezondheidsbeleving, psychische gezondheid, mate van sociale integratie en risicogedrag. 
  • EXPLORE: een vergelijkbare studie onder ‘risicokinderen’.

De onderzoekers bepalen welke neurocognitieve eigenschappen verslaving voorspellen. Ook kijken ze wat de effecten van vroeg alcohol- en druggebruik zijn op deze eigenschappen.

Doelgroep
Wetenschappers, verslavingspreventie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website