Projectomschrijving

In deze longitudinale studie worden adolescenten uit het speciaal onderwijs (REC-4; gedragsproblematiek) over een periode van twee jaar gevolgd. Adolescenten in deze doelgroep hebben een verhoogd risico op problematisch alcohol gebruik. In deze studie wordt gekeken of executieve functies en automatische processen van invloed zijn op het alcoholgebruik en eventueel een rol spelen bij problematisch alcoholgebruik. Deze adolescenten worden vergeleken met adolescenten uit het regulier onderwijs om risicofactoren voor probleemdrinken in kaart te brengen. De dataverzameling van deze studie is inmiddels afgerond en een groot aantal resultaten is geanalyseerd. De gehonoreerde aanvraag voor een reisbeurs biedt de mogelijkheid tot een buitenlandse onderzoekstage aan de Universiteit van Liverpool onder supervisie van een expert op het gebied van automatische processen en alcohol gebruik. De stage heeft als doel onderzoeksbevindingen uit te wisselen en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website