Projectomschrijving

Routine Outcome Measurement (ROM) is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. In de reguliere zorgpraktijk van de ggz en de verslavingszorg wordt ROM al veel gebruikt en zelfs sinds enige jaren verplicht gesteld. In de bemoeizorg is dit nog niet gebruikelijk. De aard van bemoeizorg (outreachend, ad hoc karakter, moeilijk bereikbare doelgroep) maakt systematische monitoring bovendien lastig. Er is dus meer informatie nodig over hoe ROM het beste geïmplementeerd kan worden in deze sector.

Doel
Het doel van dit implementatieproject is om voort te bouwen op de bevindingen uit de longitudinale effectstudie naar bemoeizorg voor verslaafden (project 31160001). De eindbevindingen worden omgezet in een handboek voor andere bemoeizorgprogramma’s die met ROM willen werken. Het project levert inzicht in de bevorderende factoren voor ROM implementatie (respons op de lijsten).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website