Projectomschrijving

Naam Netwerk

Samen Slim & Sterk in Zorg Leende (SSSZL)

Doel van het netwerk

De gemeenschapskracht vergroten.

Meewerkende organisaties

Alle formele en informele zorg- en hulpverleners in Leende.

Doelstelling project

Het doel van ZCGGL is dat inwoners vitaal, zelfstandig, en prettig blijven wonen, hun netwerk uit-  breiden en hen te ondersteunen bij voorkomende problemen. Als SSSZ willen wij een coöperatieve intergenerationele gemeenschap ( Lerend netwerk) vormen om op duurzame wijze bij te dragen aan het langer zelfstandig en prettig leven van kwetsbare en oudere inwoners. Door de ZC en haar vrijwilligers is reeds een groot aantal activiteiten ontwikkeld op verschillende gebieden. In aansluiting hierop hebben we in 2020 een plan ontwikkeld voor het versterken van de samenwerking tussen informele hulpverleners van verschillende generaties en formele zorgverleners in Leende. Dit gezamenlijk te bereiken doel is gericht op het versterken van de gemeenschapskracht. Het vertrekpunt van het plan is het begeleiden van hulpvragers bij het versterken van hun persoonlijke netwerk, hen stimuleren om meer deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en het verhogen van hun digitale vaardigheid ter ondersteuning van sociaal contact, zelfredzaamheid, gezondheid en zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website