Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk De Schrijversbuurt in Eindoven richt zich op het creëren van een hechtere samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, om zorg en ondersteuning aan ouderen op elkaar af te stemmen en vorm te geven, met aandacht voor behoefte van ouderen. Inwoners met elkaar verbinden, nieuwe contacten stimuleren en eigen regie staan voorop. Kernwaarden zijn verbinden, talenten, warmte, groeten en ontmoeten. Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen en andere stakeholders. We willen naar een vraaggericht aanbod en hebben daarbij aandacht voor de behoeften van ouderen en hun wensen en verlangens. Daarbij willen we nog meer een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, oud, jong, met hoge en lage sociale economische status en met een migratie achtergrond. Door middel van een omgevingsanalyse is in kaart gebracht hoe de wijk is opgebouwd. Daarnaast is er ook een SWOT analyse gemaakt, waaraan ouderen uiteraard hebben meegedacht. Hieruit blijkt onder andere dat er in de wijk een groot gebrek is aan concrete activiteiten voor ontmoeting voor (en met!) ouderen en dat er een ondoorzichtig oerwoud is aan informatie aan wat er mogelijk is op het gebied aan zorg en ondersteuning.

Daarom willen we met de volgende 2 onderwerpen aan de slag:

1. Digitaal platform in de wijk

2. De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

 

Samen gaan we graag aan de slag om hier verder vorm aan te geven!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In fase 1 zijn we gekomen tot de volgende 2 onderwerpen:

1. Digitaal platform in de wijk

Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Op welke manier kunnen inwoners (met name ouderen) informatie en antwoord krijgen op hun vragen of weten wie hen bij hun vragen kan helpen? Het digitale platform Langer Thuis Kompas kan ondersteuning bieden. Er zijn 6 thema's: wonen, welzijn, zorg, mobiliteit, service en comfort en digitale ondersteuning.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben behoefte aan diverse informatie. Het lukt de ouderen op dit moment vaak nog niet om op de hoogte te zijn van de betreffende onderwerpen/thema's. De komende jaren is het nog nodig dat iemand de ouderen (senioren) kan helpen bij de digitale wereld. We organiseren het zo dat de beschikbaarheid ervan, zo dicht mogelijk bij de normale routes van de ouderen is. Dus bijvoorbeeld de supermarkt, de kapper, de bank, apotheek en huisarts. Het is fijn als er dan iemand aanwezig is die bij vragen de oudere (senior) kan helpen op een tablet/computer. In zowel een wijk in Eindhoven als in Veldhoven wordt al gewerkt met het digitale platform.

 

2. De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

Onze droom: De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt biedt laagdrempelige ontmoeting en gezelligheid aan de bewoners van de wijk. We willen een ontmoetingsplek en mogelijk ook activiteiten ontwikkelen die o.a. voldoen aan de volgende criteria: uitnodigend, laagdrempelig, op loopafstand, met brede samenwerking met reeds aanwezige buurtbewoners en organisaties, diverse activiteiten die passen bij de wensen van buurtbewoners, mogelijkheid tot ontmoeting met een kopje koffie, wellicht een stageplek voor scholieren, inzet van vrijwilligers jong en oud. Hiertoe willen we maximale samenwerking binnen de wijk door contact te leggen en te onderhouden met alle reeds in de wijk actieve organisaties en hen te betrekken bij dit initiatief. We willen de oudere wijkbewoners informeren en motiveren deel te nemen (de oudere in het kernteam kan hiervoor een ambassadeur zijn) omtrent het geboden aanbod en hen aanmoedigen tot deelname en actieve participatie. Dit nieuwe initiatief kan dienen als platform voor reeds bestaande of nieuwe gezondheidsbevorderende activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is nog geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt in Eindhoven, met daarin zorg en welzijn voor ouderen. Dit wijknetwerk willen we gaan oprichten en professionaliseren.

 

Dat is nodig. Een oudere uit de wijk vertelt: "Ik zou zo graag iets willen doen in de wijk waar ik woon, maar waar moet ik naar toe? Het buurthuis is gesloten en er ook geen andere plek waar activiteiten zijn voor ouderen. Ik ben op leeftijd en kan het niet meer opbrengen om helemaal naar Woensel te gaan in het noorden van Eindhoven. Ik heb mijn auto weggedaan, ik voelde me niet meer veilig op de weg. Daarom ben ik het afgelopen jaar met 3 activiteiten gestopt. Nu heb ik bijna niets meer.'

 

Het probleem wordt herkend door zorgverleners en medewerkers van de gemeente Eindhoven. Er is inderdaad geen buurtcentrum, geen dagbesteding en geen verzorgings- of verpleeghuis in de wijk.

 

Er is ook geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt, met daarin zorg en welzijn voor ouderen, dit willen we gaan oprichten.

 

Samen met huisarts, wijkverpleegkundige, een Programmaleider Strategische vernieuwing vanuit de VVT en 3 medewerkers vanuit EindhovenWij en de oudere zelf hebben we al nagedacht over de opzet. We willen missie, visie en doelstellingen bepalen en nadenken over de andere mijlpalen binnen het programma Langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen. Om meer cohesie in de wijk te krijgen en activiteiten voor en door ouderen en meer samenwerking tussen zorg- en hulpverleners.

 

Het Concept Positieve Gezondheid is hierbij de basis.

 

We willen tot 2 onderwerpen komen, die echt voor de wijk de Schrijversbuurt gelden (op rollator afstand), waarbij er aandacht zal zijn voor het betrekken van ouderen zelf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website