Projectomschrijving

Er is nog geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt in Eindhoven, met daarin zorg en welzijn voor ouderen. Dit wijknetwerk willen we gaan oprichten en professionaliseren. Dat is nodig. Een oudere uit de wijk vertelt: "Ik zou zo graag iets willen doen in de wijk waar ik woon, maar waar moet ik naar toe? Het buurthuis is gesloten en er ook geen andere plek waar activiteiten zijn voor ouderen. Ik ben op leeftijd en kan het niet meer opbrengen om helemaal naar Woensel te gaan in het noorden van Eindhoven. Ik heb mijn auto weggedaan, ik voelde me niet meer veilig op de weg. Daarom ben ik het afgelopen jaar met drie activiteiten gestopt. Nu heb ik bijna niets meer.'

Het probleem wordt herkend door zorgverleners en medewerkers van de gemeente Eindhoven. Er is inderdaad geen buurtcentrum, geen dagbesteding en geen verzorgings- of verpleeghuis in de wijk.

Er is ook geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt, met daarin zorg en welzijn voor ouderen, dit willen we gaan oprichten.

Samen met een huisarts, een wijkverpleegkundige, een Programmaleider Strategische vernieuwing vanuit de VVT, drie medewerkers vanuit EindhovenWij en de oudere zelf hebben we al nagedacht over de opzet. We willen missie, visie en doelstellingen bepalen en nadenken over de andere mijlpalen binnen het programma Langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit, om meer cohesie in de wijk te krijgen en activiteiten voor en door ouderen en meer samenwerking tussen zorg- en hulpverleners te organiseren.

Het Concept Positieve Gezondheid is hierbij de basis. We willen tot twee onderwerpen komen, die echt voor de wijk de Schrijversbuurt gelden (op rollator afstand), waarbij er aandacht zal zijn voor het betrekken van ouderen zelf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website