Projectomschrijving

Op 6 kilometer afstand van Hilversum ligt de woonkern De Meent. Met ongeveer 4100 inwoners. De wijk wordt ook wel aangeduid als ‘enclave’ van Hilversum. De bewoners zijn door de ligging meer op Bussum gericht dan op Hilversum. In de Hilversumse Meent is 33% van de bewoners ouder dan 65 jaar.

In de Hilversumse Meent werken we samen in het ‘Grote De Meent netwerk’. Hieronder vallen onder andere de Stichting Hilversumse Meent. Deze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, zij behartigen als onafhankelijke wijkorganisatie vanuit het wijkcentrum al ruim 40 jaar de belangen van de bewoners van de Hilversumse Meent. Zij houden zich bezig met onder andere de wijkontwikkeling, het wijkbeheer en de sociale samenhang. Daarnaast het Zorgnetwerk, met daarin Versa Welzijn, Commissie Zorg en Welzijn, 2 huisartsenpraktijken, wijkverpleging, fysiotherapie, wijkagent en gemeente (onder andere Sociaal Plein). En tot slot overige spelers op het gebied van wonen, winkeliers, scholen, buurt en sportcoaches.

Problematiek is onder andere ouderen, die eigenlijk niet meer zonder hulp thuis kunnen wonen en vaak acute hulp nodig hebben. In De Hilversumse Meent willen we daar met allen partijen onze handen voor ineen slaan!

Er zijn al veel partijen in beeld die met elkaar samenwerken. In fase 1 wordt gewerkt aan verder verstevigen van de basis rondom de thuiswonende kwetsbare ouderen. En het kiezen van 2 inhoudelijke onderwerpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website