Projectomschrijving

Achtergrond

Professionals benadrukken in één adem het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. Goede samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning en het welbevinden van alle betrokken partijen. We kennen vooral voorbeelden van ‘spaak’ lopende samenwerking. Daarom gaan we in dit project op zoek naar positieve ervaringen. De momenten waarop mensen zich gezien, begrepen, thuis of welkom voelen.

Doelgroep

De doelgroep is volwassenen met een verstandelijke beperking in intramurale zorg. In tegenstelling tot bij jongeren, is de betrokkenheid van naasten niet vanzelfsprekend. Cliënten staan er zelf niet altijd open voor. Ook naasten zoeken naar een passende invulling.

Werkwijze

We gaan door middel van participatief onderzoek in 8 woonvormen op zoek naar momenten van betekenisvolle verbinding. In alle stappen zijn co-onderzoekers, professionals en naasten betrokken.
We onderzoeken samen hoe inzicht in momenten van verbinding de bestaande praktijk kan versterken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website