Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het bestaande netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg, zodat ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwer

Maatschap Huisartsenpraktijk Groenkamp in Buitenpost, Kwadrantgroep VVT-Organisatie, Gemeente Achtkarspelen, Welzijnsorganisatie is KEaRN, WMO-raad gemeente Achtkarspelen.

Doel en aanpak project

Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk een aanjager wordt voor vernieuwing, waardoor knelpunten in de zorg aangepakt worden. Door nog meer samenhang te creëren, wordt gestreefd naar integrale zorg voor thuiswonende ouderen.

In het netwerk wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen: ‘wonen met dementie in de eigen omgeving’ en ‘eigen regie voor ouderen in de eigen omgeving’. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op ingebrachte casuïstiek. De vragen hebben te maken met zorgen die er leven bij professionals en die de hulpvrager niet als zorgelijk herkent. Er wordt middels design thinking en oplossingsgericht werken op een vertragende manier gewerkt. De deelnemers worden uitgenodigd zich te verplaatsen in de hulpvrager. De mix van deelnemers in de groep zorgt voor creatieve ideeën en verbindingen. Vragen die uit de groep naar voren komen worden beantwoord door de actie-onderzoeker.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website