Projectomschrijving

Praktijkkwestie

Circa 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben in Nederland dementie. Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen, voor de persoon zelf en voor hun naasten.

Doelstelling

YD-CAN! (spreek uit: “It can”), is een actiegericht onderzoek waarin we interventies gaan bedenken, uitvoeren & testen die de regie & samenwerking (rond de relatie) tussen jonge mensen met dementie, naasten & zorgverleners in de periode rond opname in het verpleeghuis en daarna bevorderen.

Werkwijze

Het onderzoek zal vorm krijgen bij Marente in een “leergemeenschap”. Zorgverleners halen uit het dagelijks contact met cliënten & hun naasten ervaringen & verhalen op, en brengen deze in tijdens de bijeenkomsten met de kerngroep. De kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten/naasten, zorgprofessionals, docenten, studenten & onderzoekers. Op deze manier hebben alle betrokkenen een rol en is iedereen (indirect) onderdeel van de leergemeenschap, terwijl we de kwetsbare cliënten/naasten beschermen voor onnodige belasting.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website