Projectomschrijving

Praktijkkwestie

De rol van naasten in het herstelproces van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) blijkt vaak onduidelijk en lastig in de praktijk.

Werkwijze en doelstelling

In dit project richten we ons op cliënten met EPA die langdurig verblijven in een GGZ instelling of beschermde woonvorm en hun naasten. Middels actieonderzoek zullen we inventariseren wat familie-ervaringsdeskundigen nodig hebben (bv. kennis, tijd, middelen) en van wie (organisatie, collega’s, leidinggevenden etc.) om zo te kunnen bijdragen aan het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de cliënt, naasten en zorgmedewerker.

Beoogde resultaten

Met deze kennis zullen we een nieuwe werkwijze ontwikkelen, inclusief implementatiehandleiding. De resultaten van het project, namelijk de ontwikkelde werkwijze, de implementatiehandleiding en de ervaringen hiermee, zullen we na afloop van het project verspreiden via diverse regionale en landelijke platforms. Zo hopen we de opgedane kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website