Projectomschrijving

Ouderen in Muiden willen zo lang mogelijk in de eigen buurt blijven wonen en de regie op hun eigen leven behouden. Dit met de nodige zorg en steun vanuit de omgeving. Aansluiten bij deze behoeften biedt een grote uitdaging voor alle partners van zorg en welzijn in de wijk. Vanuit deze ontwikkeling is het wijknetwerk Zorg en Welzijn Muiden tot stand gekomen, om zorg, hulp en steun in samenhang dichtbij de leefomgeving van inwoners te organiseren.

Muiden is een kleine gemeente waarbinnen de lijnen tussen maatschappelijke partners kort zijn. Daarnaast kent Muiden een sterke sociale samenhang. De vrijwilligers van Stichting Samen Doen organiseren activiteiten voor ontmoeting en invulling van de dag. Er is een nauwe samenwerking tussen de stichting en de welzijnsorganisatie.

De overzichtelijke context binnen Muiden maakt het mogelijk om vanuit een lerende praktijk de interventie "Welzijn op Recept' in het wijknetwerk te implementeren zodat kwetsbare ouderen sneller de juiste hulp krijgen. De interventie biedt kansen voor verbetering van vroegsignalering en tijdige activering van ouderen met psychosociale problematiek. Het netwerk kiest ervoor om Welzijn op Recept met behulp van actie-onderzoek te gaan implementeren. Dit vanuit meerdere doelstellingen:

  1. Het verminderen van psychosociale klachten en het vergroten van veerkracht en welbevinden van ouderen die met psychosociale klachten bij de huisarts of andere eerstelijns professionals komen. Met Welzijn op Recept stelt de welzijnscoach, ouderen in staat om zelf te werken aan het verbeteren van de mentale gezondheid en veerkracht. Dit met behulp van coaching en sociale activering.
  2. Het verbeteren en structureel borgen van de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, eerstelijnsmedewerkers en de welzijnswerkers. Doel voor de samenwerking is dat ouderen met ‘Welzijn op Recept’ gericht worden doorverwezen naar welzijnsprofessionals voor coaching en welzijnsarrangementen met onderlinge afstemming en terugkoppeling.

De implementatie van Welzijn op Recept wordt ondersteund vanuit het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website